Cộng Đồng Golf Việt Nam

Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P12

0 202
Luật 30: Trận Đấu Hố 3-Bóng, Bóng Tốt Nhất và 4-Bóng

30-1. Các qui định chung

Luật gôn, trừ khi được sửa đổi theo các điều luật cụ thể dưới đây, được áp dụng cho các trận đấu hố 3-bóng, bóng tốt nhất và 4-bóng.

30-2. Trận đấu hố 3-bóng

a. Bóng đã dừng bị dịch chuyển hoặc cố ý động chạm bởi đối thủ

Nếu 1 đối thủ bị phạt 1 gậy theo Điều 18-3b, gậy phạt đó chỉ tính trong trận đấu với người chơi có bóng bị động chạm hoặc dịch chuyển. Gậy phạt đó không bị tính trong trận đấu của đối thủ đó với các người chơi khác.

b. Bóng vô tình bị chuyển hướng hoặc bị dừng bởi đối thủ

Nếu bóng của một người chơi vô tình bị chuyển hướng hoặc bị dừng bởi 1 đối thủ, người mang gậy hoặc trang bị của đối thủ, không ai bị bị phạt gậy. Trong trận đấu với đối thủ đó, trước khi một trong 2 bên đánh gậy tiếp theo, người chơi có thể hủy bỏ cú đánh và đánh lại, không bị phạt, từ điểm gần nhất có thể với điểm đánh bóng ngay trước đó (xem Điều 20-5) hoặc người chơi có thể đánh tiếp từ vị trí bóng dừng. Trong trận đấu với đối thủ còn lại, người chơi phải đánh tiếp từ vị trí bóng nằm.

Loại trừ: bóng đập người đang canh hoặc giữ cờ hay các đồ vật khác anh ta đang mang theo – xem Luật 17-3b.

(bóng bị chyển hướng hoặc bị dừng có chủ ý bởi đối thủ – xem Luật 1-2)

30-3. Trận đấu hố Bóng tốt nhất và Trận đấu hố 4-bóng

a. Đại diện của mỗi bên

Mỗi bên có thể dược đại diện bởi 1 thành viên cho toàn bộ hoặc từng phần của trận đấu; không nhất thiết toàn bộ thành viên của mỗi bên đều phải tham gia trận đấu. Một thành viên chưa có mặt có thể tham dự vào trận đấu giữa các hố, nhưng không được tham dự khi đang chơi dở một hố nào đó.

b. Thứ tự đánh bóng

Các bóng của cùng một bên có thể được đánh theo thứ tự mà bên đó cho là tốt nhất.

c. Bóng sai

Nếu một người chơi bị xử thua hố theo Luật 15-3 do đánh sai bóng, anh ta bị loại khỏi hố đó, nhưng đồng đội của anh ta không bị phạt, cho dù quả bóng bị đánh sai là bóng của người đồng đội đó. Nếu quả bóng bị đánh sai thuộc về một người chơi khác, người chơi đó phải đặt bóng lại điểm mà quả bóng sai đã được đánh đi đầu tiên.

d. Phạt một bên:

Một bên bị phạt vì vi phạm 1 trong các điều sau bởi bất kỳ thành viên nào:

Luật 4: Gậy gôn

Luật 6-4: Người mang gậy

Bất cứ Luật địa phương hoặc Điều kiện thi đấu nào mà theo đó sự vi phạm làm làm thay đổi tình trạng trận đấu.

e. Loại một bên

(i) Một bên bị loại nếu có bất cứ thành viên bị loại theo bất cứ Luật nào dưới đây:

• Luật 1-3 Thỏa thuận bỏ qua các Luật

• Luật 4 Gậy gôn

• Luật 5-1 hoặc 5-2 Bóng gôn

• Luật 6-2a Điểm chấp

• Luật 6-4 Người mang gậy

• Luật 6-7 Trì hoãn không thỏa đáng; chơi chậm

• Luật 11-1 Phát bóng

• Luật 14-3 Các thiết bị nhân tạo, Trang bị bất thường và Sử dụng trang bị theo cách bất thường

• Luật 33-7 Bị loại theo quyết định của Ủy ban

(ii) Một bên bị loại nếu tất cả các thành viên bị loại theo theo bất cứ Luật nào dưới đây:

• Luật 6-3 Giờ bắt đầu và Nhóm chơi

• Luật 6-8 Không tiếp tục chơi

(iii) Trong mọi trường hợp khác khi sự vi phạm Luật dẫn đến việc bị loại, người chơi phạm luật chỉ bị xử thua hố vi phạm.

f. Ảnh hưởng của các hình phạt khác:

Nếu việc phạm Luật của người chơi trợ giúp cho đồng đội của anh ta hoặc gây ảnh hưởng xấu đến đối thủ, ngoài hình phạt áp dụng cho người chơi đó, đồng đội của anh ta cũng bị phạt theo các qui định tương ứng.

Trong tất cả các trường hợp khác khi người chơi bị phạt do vi phạm Luật, hình phạt đó không áp dụng cho đồng đội của anh ta. Khi hình phạt được tuyên bố là thua hố, người chơi sẽ bị loại khỏi hố đó.

 1. Luật 31: Đấu gậy 4 bóng

  31-1. Nguyên tắc chung

  Luật Gôn, trong chừng mực không có sự mâu thuẫn với các Luật đặc biệt dưới đây, sẽ được áp dụng cho đấu gậy 4-bóng.

  31-2. Đại diện cho một bên

  Một bên có thể do một trong hai thành viên đại diện tham gia toàn bộ hay một phần vòng quy định; không cần phải có sự hiện diện của cả hai thành viên. Đấu thủ vắng mặt có thể tham gia thi đấu với thành viên của nhóm đó giữa các lỗ, nhưng không được tham gia trong lượt đánh bóng tới lỗ.

  31-3. Tính điểm

  Người tính điểm được yêu cầu ghi lại tổng số điểm của thành viên phải tính cho mỗi lỗ. Tổng các số điểm được tính phải dễ nhận được là của ai; nếu không bên đó sẽ bị loại. Chỉ cần một trong hai thành viên chịu trách nhiệm chấp hành Luật 6-6b.

  (Tính nhầm điểm – xem Luật 31-7a)

  31-4. Thứ tự đánh bóng

  Bóng thuộc cùng một bên có thể được đánh đi theo thứ tự mà bên đó cho là có lợi nhất.

  31-5. Đánh sai bóng

  Nếu đấu thủ đánh sai bóng mà nó không nằm trong một chướng ngại, cầu thủ đó bị phạt hai cú đánh và phải sửa sai bằng cách đánh đúng bóng hay xử lý theo Luật. Đồng đội của anh ta sẽ không bị phạt ngay cả nếu như trái bóng sai đó là của người này.

  Nếu trái bóng sai thuộc về đấu thủ khác, chủ nhân của nó phải đặt bóng lên vị trí nơi bóng sai được đánh đi lúc đầu.

  (Đặt và thay thế bóng – xem Luật 20-3)

  31-6. Hình thưc phạt cho mỗi bên

  Một bên bị phạt cho một việc vi phạm của bất kỳ Luật nào sau đây bởi bất kỳ đồng đội nào của mình
  • Rule 4 Gậy

  • Rule 6-4 Caddie

  • Trong bất kỳ luật địa phương hoặc điều kiện thi đấu nào đều cũng có một hình phạt cao nhất trong một vòng đấu.

  31-7. Các hình thức phạt tước quyền thi đấu

  a. Lỗi ở một thành viên

  Bên thi đấu sẽ bị loại khỏi cuộc đấu nếu như một trong các thành viên của đội vi phạm bất kỳ Luật nào dưới đây:

  • Luật 1-3 Đồng ý miễn trừ việc thi hành Luật

  • Luật 3-4 Không chấp hành Luật

  • Luật 4 Gậy gôn

  • Luật 5-1 hoặc 5-2 Bóng gôn

  • Luật 6-2b Đấu điểm Handicap

  • Luật 6-4 Caddie

  • Luật 6-6b Ký tên và nộp phiếu ghi điểm

  • Luật 6-6d Tính điểm sai

  • Luật 6-7 Cố tình trì hoãn cuộc chơi; chơi chậm

  • Luật 7-1 Tập đánh trước và giữa các vòng

  • Luật 10-2c các bên đồng ý chơi sai thứ tự

  • Luật 11-1 Khu vực Tee

  • Luật 14-3 Dụng cụ nhân tạo và các trang bị bất thường

  • Luật 22-1 Bóng giúp đỡ thi đấu

  • Luật 31-3 Ghi tổng số điểm mà không ghi điểm riêng biệt

  • Luật 33-7 Phạt truất quyền thi đấu bẳ buộc bởi Ủy ban

  b. Hai nhóm thi đấu đều vi phạm

  Một bên thi đấu sẽ bị loại.

  (i) Khi cả hai thành viên đếu vi phạm Luật 6-3 (thời gian phát bóng và xếp nhóm) hoặc Luật 6-8 (ngừng trận đấu) hoặc

  (ii) Nếu, tại cùng lột lỗ gôn, mỗi thành viên vi phạm một Luật thì hình thức phạt cho trường hợp này là bị loại khỏi trận đấu hoặc lỗ gôn đó.

  c. Trong phạm vi một lỗ gôn

  Trong các trường hợp khác khi việc vi phạm một Luật có thể dẫn đến việc đấu thủ bị loại, đấu thủ chỉ bị loại ở Lỗ gôn nơi xảy ra việc vi phạm mà thôi.

  31-8. Ảnh hưởng của các hình thức xử phạt khác

  Nếu việc vi phạm luật của đấu thủ có lợi cho việc thi đấu của đồng đội của mình thì ngoài bản thân đấu thủ bị phạt ra, đồng đội của cầu thủ cũng bị phạt.

  Trong tất cả các trường hợp khác, khi đấu thủ vi phạm một luật và bị phạt, hình thức xử phạt sẽ không áp dụng cho đồng đội của anh ta.

  Luật 32: Các kiểu đấu Bogey, Par và Stableford

  32-1. Điều kiện

  Boger, Par và Stableford là các hình thức đấu gậy dựa trên một số điểm đã xác định cho mỗi lỗ gôn. Luật quy định cho đấu gậy, trong chừng mực không mâu thuẫn với các Luật đặc biệt sau, sẽ được áp dụng.

  Trong thi đấu điểm handicap Bogey, Par và Stableford, đấu thủ với thành tích sau khi trừ điểm handicap thấp nhất tại lỗ sẽ giành quyền đánh trước ở vùng đặt bóng tiếp đó.

  a. Các kiểu đấu Bogey và Par 

  Cách tính điểm cho Bogey và Par cũng giống như trong đấu đối kháng.

  Tại bất lỳ lỗ gôn nào nếu như đấu thủ không đưa được bóng xuống lỗ coi như thua lỗ gôn đó. Người thắng cuộc là đấu thủ thắng nhiều lỗ gôn nhất.

  Người tính điểm chỉ có trách nhiệm tính tổng số các cú đánh cho mỗi lỗ nơi đấu thủ thực hiện thành tích sau khi đã trừ điểm handicap bằng hoặc ít hơn điểm quy định.

  Lưu ý 1: Kết quả của đấu thủ được điều chỉnh bằng cách trừ đi một lỗ hoặc nhiều hơn theo luật áp dụng, ngoài việc bị tước quyền chơi thì đấu thủ còn chịu phạt trong bất kỳ trong các trường hợp sau:

  -Luật 4 Gậy gôn

  -Luật 6-4 Caddie

  Trong bất kỳ luật địa phương hoặc điều kiện thi đấu nào đều cũng có một hình phạt cao nhất trong một vòng đấu.

  Đấu thủ chịu trách nhiệm báo cáo sự vi phạm với Ủy Ban trước khi nộp lại phiếu ghi điểm để Ủy Ban có thể áp dụng hình phạt. Nếu không thì sẽ bị tước quyền thi đấu.

  Lưu ý 2: Nếu đấu thủ vi phạm Luật 6-3a (Thời gian phát bóng) nhưng đã đến điểm xuất phát và sẵn sàng phát bóng thì trong vòng 5 phút sau giờ phát bóng, hoặc trong Luật 6-7 (Cố tình trì hoãn cuộc đấu, Chơi chậm), thì Ủy Ban sẽ trừ đi một lỗ từ tổng số lỗ. Nếu tái phạm Luật 6-7, hãy xem Luật 32-2a.

  b. Thi đấu Stableford

  Cách tính điểm trong thi đấu Stableford được thực hiện bằng các điểm thưởng có liên quan đến số điểm chuẩn tại mỗi lỗ gôn cụ thể như sau:

  Đánh vào lỗ – Điểm

  – Nhiều hơn một điểm so với điểm quy định hoặc không có điểm – 0

  – Hơn một điểm so với điểm quy định – 1

  – Điểm quy định – 2

  – Một điểm dưới điểm quy định – 3

  – Hai điểm dưới điểm quy định – 4

  – Ba điểm dưới điểm quy định – 5

  – Bốn điểm dưới điểm quy định – 6

  Đấu thủ nào giành được số điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng.

  Người tính điểm chỉ có trách nhiệm tính tổng số cú đánh cho mỗi lỗ nơi đấu thủ giành được từ một điểm trở lên.

  Lưu ý 1: Mỗi vòng đấu có một hình phạt nặng nhất, nếu một đấu thủ vi phạm luật thì nên thông báo với Ủy Ban trước khi nộp lại phiếu ghi điểm và nếu không thì đấu thủ sẽ bị tước quyền thi đấu. Ủy Ban sẽ lấy tổng số điểm ở một vòng đấu trừ đi hai điểm đối với mỗi lỗ có vi phạm xảy ra, điểm trừ tối đa cho mỗi vòng là bốn điểm.
  Lưu ý 2: Nếu đấu thủ vi phạm Luật 6-3a (Thời gian phát bóng) nhưng đã đến điểm xuất phát và sẵn sàng phát bóng thì trong vòng 5 phút sau giờ phát bóng, hoặc trong Luật 6-7 (Cố tình trì hoãn cuộc đấu, Chơi chậm), Ủy Ban sẽ lấy tổng số điểm của vòng đó trừ đi hai điểm. Nếu tái phạm Luật 6-7, hãy xem Luật 32-2a.

  Lưu ý 3: Trong điều kiện thi đấu (Luật 33-1), nhằm ngăn chặn việc chơi chậm, Ủy Ban có thể đưa ra các chỉ dẫn tốc độ chơi gôn kể cả khoảng cách thời gian tối đa được phép để hoàn thành một vòng đấu, một lượt đánh tới lỗ hay một cú đánh.

  Trong điều kiện như vậy, Ủy Ban có thể sửa đổi hình thức phạt do vi phạm Luật như sau:

  Vi phạm lần thứ nhất – Trừ một điểm từ tổng số điểm của vòng đấu

  Vi phạm lần thứ hai – Trừ hai điểm từ tổng số vòng đấu

  Vi phạm từ các lần sau trở đi – Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

  32-2. Các hình thức phạt tước quyền thi đấu

  a. Trong cuộc thi đấu

  Đấu thủ sẽ bị loại khỏi cuộc đấu nếu vi phạm một trong các Luật sau đây:

  – Luật 1-3 Thỏa thuận bỏ qua các luật

  – Luật 3-4 Không chấp hành Luật

  – Luật 4 Gậy gôn

  – Luật 5-1 hoặc 5-2 Bóng gôn

  – Luật 6-2b Điểm chấp

  – Luật 6-3 Thời gian phát bóng và chia nhóm

  – Luật 6-4 Người mang gậy

  – Luật 6-6b Ký và nộp phiếu ghi điểm

  – Luật 6-6d Tính điểm Lỗ sai; nghĩa là khi điểm được ghi thấp hơn điểm thật sự có được, ngoại trừ việc không có hình thức phạt nào khi việc vi phạm Luật xảy ra làm ảnh hưởng đến kết quả của lỗ đó.

  – Luật 6-7 Cố tình trì hoãn cuộc chơi; chơi chậm

  – Luật 6-8 Ngừng cuộc đấu

  – Luật 7-1 Tập đánh trước và giữa các vòng

  – Luật 11-1 Phát bóng

  – Luật 14-3 Các dụng cụ nhân tạo và các trang bị khác thường và sử dụng trang bị bất thường

  – Luật 22-1 Bóng giúp đỡ thi đấu

  – Luật 33-7 Phạt tước quyền thi đấu bởi Ủy Ban

  b. Trong phạm vi lỗ gôn

  Trong các trường hợp khác khi vi phạm một Luật dẫn đến tước quyền thi đấu, đấu thủ sẽ chỉ bị loại đối với lỗ gôn mà tại đó vi phạm xảy ra.

  Luật 33: Ủy Ban

  33-1 Điều kiện; Miễn trừ Luật

  Uỷ ban phải thiết lập các điều kiện chomột cuộc thi đấu.

  Uỷ ban không có thẩm quyền để miễn trừ một điều khoản nào trong Luật.

  Một số điều khoản của Luật cụ thể áp dụng trong thể thức đấu gậy rất khác biệt khi áp dụng trong thể thức đấu đối kháng (match play) vì thế nếu kết hợp cả hai thể thức thì không thực tế và không được phép. Kết quả của một trận đấu trong thể thức đối kháng trong trường hợp này bị coi là vô hiệu, còn trong thể thức đấu gậy, thì các đấu thủ bị loại.

  Trong thể thức đấu gậy, Uỷ ban có thể giới hạn quyền hạn của trọng tài.

  33-2. Sân 

  a. Xác định đường biên và ranh giới

  Uỷ ban phải xác định chính xác:

  (i) Sân và khu vực OB

  (ii) Ranh giới của bẫy nước và bẫy nước bên.

  (iii) Khu vực mặt sân đang được sửa chữa (GUR)

  (iv) Các chướng ngại vật và những phần khác của sân.

  b. Tạo hố mới 

  Các hố phải được làm vào ngày diễn ra cuộc thi đấu theo thể thức đấu gậy hoặc một thời gian nào đó mà Uỷ ban xét thấy cần thiết, để đảm bảo rằng trong cùng một vòng đấu, các đấu thủ sẽ thi đấu các hố có vị trí giống nhau.

  Ngoại lệ: Nếu một hố bị hỏng mà không thể sửa chữa để đảm bảo được các tiêu chuẩn như Định nghĩa thì Uỷ ban có thể làm một hố mới ở một vị trí tương tự ngay bên cạnh.

  Ghi chú: Khi một vòng đấu diễn ra hơn một ngày, Uỷ ban có thể cung cấp, các điều kiện của cuộc thi (Luật 33-1), ở đó các hố và các khu vực phát bóng có thể khác nhau mỗi ngày của cuộc đấu, với điều kiện là vẫn phải đảm bảo rằng trong một ngày thi đấu bất kỳ, tất cả các đấu thủ được thi đấu với vị trí của từng hố và từng khu vực phát bóng như nhau.

  c. Khu vực tập luyện

  Nơi không có sẵn vùng tập bên ngoài khu vực sân, Uỷ ban phải thiết lập khu vực để các đấu thủ có thể tập vào bất kỳ ngày nào trong suốt thời gian giải đấu, nếu các điều kiện thực tế cho phép như vậy.

  Bất kỳ thời điểm nào trong giải với thể thức đấu gậy, Uỷ ban thông thường sẽ không cho phép các đấu thủ không được phép tập trên và từgreen hoặc từ cácbẫy của sân.

  d. Sân không thể thi đấu

  Nếu Uỷ ban hoặc người đại diện có thẩm quyền của Uỷ ban nhận thấy sân đấu không đủ điều kiện thi đấu với bất kỳ lý do nào, hoặc xuất hiện những điều kiện dẫn đến trường hợp trận đấu không thể tiếp tục diễn ra, thì, Uỷ ban ra lệnh tạm dừng trận đấu với cả hai thể thức đấu trận hoặc đấu gậy, hoặc, với thể thức đấu gậy, có thể tuyên bố vô hiệu và huỷ tất cả các kết quả của vòng đấu. Khi vòng đấu bị huỷ, toàn bộ hình phạt phát sinh trong vòng cũng được huỷ bỏ.

  (Quy trình thực hiện trận đấu không thể tiếp tục và đấu lại xem tại Luật 6-8)

  33-3. Thời gian xuất phát và ghép nhóm

  Uỷ bancó trách nhiệm đưa ra thời gian xuất phát, và trong đấu gậy,Uỷ ban sẽ ghép nhómcácđấu thủ phải chơi theo đúng nhóm.

  Khi một trận đấu trong thể thức đối kháng kéo dài,Uỷ ban sẽ đưa ra giới hạn thời gian mà mỗi vòng đấu phải kết thúc. Nếu người chơi được phép tự thu xếp ngày đấu của mình với thời hạn đó, Uỷ ban phải công bố thời hạn bắt đầu trận đấu của ngày cuối cùng, trừ khi những người chơi thống nhất thi đấu vào ngày trước đó.

  33-4. Handicap Stroke Table 

  Uỷ ban phải công bố bảng chỉ dẫn về handicap (handicap stroke table) với thông tin chi tiết về handicap của từng hố.

  33-5. Score Card 

  Trong thể thức đấu gậy, Uỷ ban phải phát cho mỗi đấu thủ một score card trong đó cần ghi rõ ngày thi đấu và tên của đấu thủ đó, hoặc ở thể thức đấu gậy four-some hoặcfour-ball, thìUỷ ban cần ghi rõ tên các đấu thủ cùng đội trên thẻ điểm.

  Trong đấu gậy, Ủy ban chịu trách nhiệm cho việc bổ sung các điểm số và áp dụng handicap trên scorecard.

  Trong đáu gậy four-ball, Uỷ ban có trách nhiệm ghi điểm số của bóng tốt hơn cho từng hố và trong trường hợp có áp dụng handicap, thì điểm số của bóng tốt hơn sau khi hiệu chỉnh với handicaps được ghi trong scorecard.

  Trong thể thức đấu bogey, par và Stableford, Uỷ ban có trách nhiệm tính toán với handicaps trên score card từ đó xác định kết quả cho từng lỗ, toàn bộ hoặc tổng số điểm.

  Ghi chú:Uỷ ban có thể yêu cầu đấu thủ tự ghi ngày, tháng thi đấu và tên trên thẻ điểm của họ

  33-6.Phân xử trong trường hợp hoà

  Uỷ Ban phải công bố cách thức, ngày và giờ đưa ra quyết định với việc phân xử một trận đấu đối kháng chưa hoàn thành hoặc trận đấu hoà, đấu trực tiếp hoặc đấu có tính handicap.

  Một trận đấu đối kháng chưa hoàn tất không thể phân xử bằng đấu gậy. Một trận đấu gậy hoà không thể phân xử bằng đấu đối kháng.

  33-7. Xử phạt Truất quyền thi đấu; Sự thận trọng của Uỷ Ban

  Trong một vài trường hợp cá biệt, hình phạt truất quyền thi đấu có thể được miễn, sửa đổi hoặc áp đặt nếu Ủy ban xét thấy phù hợp.

  Những hình phạt thấp hơn hình phạt truất quyền thi đấu thì không được miễn hoặc sửa đổi.

  Nếu Uỷ ban nhận thấy một người chơi phạm lỗi nghiêm trọng về thái độ (etiquette), thì có có thể áp đặt việc Truất quyền thi đấu theo Luật.

  33-8.Luật địa phương

  a. Chính sách

  Uỷ ban có thể thiết lập Luật địa phương (Local Rules) cho các điều kiện cụ thể nếu chúng phù hợp với các chính sách quy định tại Phụ lục I.

  b. Miễn trừ hoặc sửa đổi một điều luật

  Luật (luật golf) không được miễn trừ bởi một điều luật địa phương. Tuy nhiên, Nếu Uỷ Ban nhận thấy các điều kiện bất thường tại địa phương ảnh hưởng đến trận đấu thì được phép thiết lập một điều luật địa phương cho phép điều chỉnh Luật Golf, điều luật đó bắt buộc phải được R&A phê chuẩn.

  Luật 34: Tranh chấp và Phán xử

  Luật 34-1. Những Khiếu Lại và Những Hình Thức Phạt

  a. Thi Đấu Đối Kháng Đồng Đội

  Nếu có một vấn đề khiếu lại được trình lên Ủy Ban theo Luật 2-5, một quyết định nên được giải quyết ngay tức thì để hình thức thi đấu, nếu thực sự cần thiết, được điều chỉnh. Nếu việc khiếu lại này không chiếu theo Luật 2-5, việc khiếu nại này không thuộc phạm vi giải quyết của Ủy Ban

  Không có giới hạn về thời gian trong việc áp dụng hình thức phạt loại khỏi cuộc chơi đối với một lỗi vi phạm điều luật 1-3.

  b. Thi Đấu Đối Kháng Cá Nhân

  Trong thi đấu đối kháng cá nhân, một hình thức phạt không được phép hủy bỏ, sửa đổi hoặc áp đặt sau khi cuộc thi đấu đã kết thúc. Một cuộc thi đấu đối kháng được cho là đã kết thúc khi kết quả đã được chính thức công bố hoặc là, trong thể thức thi đấu gậy vòng loại trực tiếp, khi người chơi đã phát trái banh đầu tiên trong trận đấu của mình.

  Những Trường Hợp Ngoại Lệ: một hình phạt truất quyền thi đấu phải được thực thi sau khi cuộc thi đã kết thúc nếu một đấu thủ:

  (i) đã vi phạm luật 1-3 (thông đồng từ bỏ những điều luật); hoặc là

  (ii) nộp bảng điểm của anh ta có ghi điểm chấp, trước khi cuộc thi kết thúc, anh ta biết điểm chấp cao hơn điểm chấp mà anh ta đã đăng ký trước đó, số điểm chấp này đã làm ảnh hưởng đến số gậy anh ta nhận được từ đối thủ (luật 6-2); hoặc là

  (iii) Nộp bảng điểm trong đó có bất cứ lỗ golf nào có tổng số gậy ít hơn số gậy anh ta đã đạt được (luật 6-6) đối với bất kỳ lý do nào khác với việc quên không ghi điểm phạt vào, trước khi cuộc thi kết thúc, anh ta không biết anh ta đã vi phạm; hoạc là

  (iv) Anh ta biết, trước khi cuộc thi kết thúc, điều đó cho thấy anh ta đã vi phạm vào điều luật nào đó có hình thức phạt là loại khỏi cuộc chơi.

  34-2. Quyết Định Của Trọng Tài

  Nếu một trọng tài đã được Ủy Ban cử đến để giải quyết các khiếu lại, quyết định của anh ta là quyết định cuối cùng.

  34-3. Quyết Định Của Ủy Ban

  Nếu không có sự hiện diện của trọng tài, bất cứ cuộc tranh luận nào hay điểm nghi ngờ nào đó nãy sinh trong các điều luật phải được trình lên Ủy Ban,Ủy ban là người có quyền quyết định cuối cùng.

  Nếu Ủy Ban không thể đến, điều đó có thể được phép gửi vấn đề tranh luận hoặc điểm nghi ngờ lên Ủy Ban của hiệp hội golf Hoa Kỳ, những người có quyết định cuối cùng.

  Nếu vấn đề tranh luận hoặc điểm nghi ngờ chưa được trình lên Ủy Ban Xây Dựng Luật, người chơi hoặc những người chơi được phép yêu cầu một thỏa thuận được thông qua một người đại diện của Ủy Ban Xây Dựng Luật để đưa ra một ý kiến như là để giải quyết việc đúng sai trong vấn đề nảy sinh. Tình huống nảy sinh sẽ được trao cho vị đại diện này.

  Nếu có vấn đề nảy sinh trong thi đấu xảy ra khác với các qui định của các điều luật trong môn golf, Ủy Ban Xây Dựng Luật sẽ không đưa ra một quyết định nào trong bất cứ yêu cầu nào.

  PHẦN A: Luật địa phương

  1. Xác định Ranh giới và giới hạn

  Xác định mang ý nghĩađịnh nghĩa giới hạn, các hồ nước, các hồ nước bên, GUR mặt đất dưới sửa chữa, các chướng ngại vật và các bộ phận không tách rời của sân golf (Rule 33-2a).

  Phần B: Mẫu Luật địa phương

  Chính sách thiết lập ở Phần A của Phụ Lục I, Uỷ ban có thể chấp nhận Luật Địa Phương MẪU, trên bảng ghi điểm (score card) hoặc bảng thông báo, như ví dụ phía dưới đây. Tuy nhiên Luật Địa Phương MẪU có tính chất tạm thời nên không nên in vào bảng điểm (scorecard).

  1. Bẫy nước; Đánh bóng dự phòng theo Luật 26-1

  Nếu bẫy nước (bao gồm cả bẫy nước bên) có hình dạng, kích thước và/hoặc ở những nơi mà:

  (i) khó xác định bóng ở trong bẫy hay chưa và để cho việc chơi không bị trễ quá mức, và

  (ii) nếu bóng ban đầu không tìm thấy, gần như chắc nó đã rơi vào bẫy nước,

  Uỷ ban có thể ban hành Luật Địa Phương cho phép đánh bóng dự phòng theo Luật 26-1. Bóng dự phòng có thể được đánh theo bất cứ tuỳ chọn nào của Luật 26-1 hay Luật Địa Phương tương ứng. Khi đó, nếu đã đánh bóng dự phòng và bóng ban đầu ở trong nước, người chơi chỉ được chọn đánh bóng ban đầu trong bẫy nước hoặc tiếp tục đánh bóng dự phòng chứ không được áp dụng Luật 26-1 liên quan với bóng ban đầu nữa.

  Trong những tình huống như trên, nên ban hành Luật Địa Phương như sau:

  “Nếu nghi ngờ bóng có rơi vào hay bị mất trong bẫy nước (ở vị trí xác định) hay không, người chơi có thể đánh một bóng dự phòng theo bất cứ tuỳ chọn nào của Luật 26-1.

  Nếu bóng dự phòng được tìm thấy ở bên ngoài bẫy nước, người chơi bắt buộc phải sử dụng bóng ban đầu này.

  Nếu bóng ban đầu được tìm thấy trong bẫy nước, người chơi có quyền chọn hoặc đánh bóng ban đầu ngay tại chỗ nó nằm trong bẫy nước hoặc đánh tiếp tục với bóng dự phòng đã đánh theo Luật 26-1.

  Nếu bóng ban đầu không tìm thấy trong vòng năm phút, người chơi bắt buộc phải tiếp tục chơi với bóng dự phòng.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Match play – Mất hố; Stroke play – hai gậy.

  2. Các khu vực trên sân cần bảo tồn, bảo dưỡng; Các khu vực nhạy cảm môi trường

  a. GUR, Cấm chơi

  Nếu muốn bảo vệ bất cứ khu vực nào trên sân, Uỷ ban sẽ tuyên bố đó là GUR và cấm chơi trong khu vực đó, Luật Địa Phương cần ban hành như sau:

  ………………… (xác định bởi………..) là GUR và cấm chơi trong khu vực đó. Nếu bóng rơi vào trong khu vực đó hay nếu thư thế đứng và vòng swing vướng vào đó, người chơi phải giải thoát theo Luật 25-1.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Match play – Mất hố; Stroke play – hai gậy.

  b. Khu vực nhạy cảm môi trường

  Nếu vì bảo vệ môi trường, mà nhà chức trách (ví dụ như cơ quan nhà nước hay tương tự) cấm vào/ra một khu vực ở bên trong hoặc liền kề với sân, Uỷ ban cũng nên ban hành Luật Địa Phương mô tả cách thức giải thoát.

  Uỷ ban có toàn quyền quyết định chỗ nào xác định là GUR, bẫy nước hay OB. Tuy nhiên, sẽ là không hề dễ dàng khi xác định một khu vực là bẫy nước nếu các điều kiện không thoả Định Nghĩa về “bẫy nước” … . Luật Địa Phương sẽ như sau:

  I. Định Nghĩa

  Khu vực nhạy cảm môi trường (viết tắt là ESA) là một khu vực được quy định bởi nhà chức trách, cấm ra/vào và đánh bóng vì các yêu cầu về môi trường. Những khu vực này được định nghĩa là GUR, bẫy nước hay OB là quyền của Uỷ ban, miễn là khi ESA mà đã được định nghĩa là bẫy nước hay bẫy nước ngang thì khu vực đó là bẫy nước.

  Lưu ý: Uỷ ban có thể không công bố khu vực nào là ESA

  II. Bóng trong ESA

  a. GUR 

  Nếu bóng ở trong ESA được định nghĩa là GUR, thì bóng phải được drop theo Luật 25-1b.
  Nếu gần như chắc chắn rằng bóng không tìm thấy là rơi trong ESA được định nghĩa như GUR, người chơi có thể giải thoát, mà không bị phạt, theo Luật 25-1c.

  b. Bẫy nước và Bẫy nước bên 

  Nếu bóng được tìm thấy hoặc bóng không được tìm thấy nhưng chắc chắn rơi vào ESA được định nghĩa là bẫy nước hoặc Bẫy nước dọc, người chơi phải bị phạt một gậy và tiến hành áp dụng Luật 26-1.

  Lưu ý: Nếu bóng, drop theo Luật 26 lăn đến một vị trí mà ở đó thư thế hoặc cú swing dự kiến của người chơi bị ảnh hưởng vào ESA thì người chơi phải giải thoát theo phần III (clause III) của Luật Địa Phương này.

  c. OB

  Nếu bóng ở trong ESA được định nghĩa là OB, người chơi bị phạt một gậy và phải đánh bóng ở chỗ gần nhất có thể mà cái bóng ban đầu được đánh đi (xem Luật 20-5).

  III. Ảnh hưởng đến thế đứng hoặc khu vực dự kiến swing.

  Sự ảnh hưởng của khu vực nhạy cảm về môi trường ESA xảy ra khi ESA gây ra các chướng ngại đối với thế đứng hoặc khu vực mà người chơi dự kiến swing. Nếu có một trở ngại như vậy, người chơi cần phải giải thoát bóng như sau:
  (a) Thought the Green: Nếu bóng ở trên sân, ngoại trừ green, các bẫy và khu phát bóng, một điểm gần nhất trên sân nơi móng nằm được xác định bởi (a) không gần hố hơn, (b) tránh được sự cản trở của khu vực ESA và (c) không ở trong green hay trong bẫy. Người chơi phải nhấc và thả bóng mà không bị phạt, trong tầm một gậy từ điểm được xác định thoả mãn các quy định (a), (b) và (c) trên đây.

  (b) Trong Bẫy: Nếu bóng nằm ở trong bẫy, người chơi phải nhấc lên và thả bóng:

  (i) Không bị phạt, nếu thả bóng trong bẫy, gần nhất có thể với nơi bóng nằm, nhưng không gần hố hơn, ở một khu trong sân cho phép giải thoát từ ESA; hoặc

  (ii) Bị phạt một gậy, thả bóng ngoài bẫy, trên đường thẳng chiếu từ hố golf qua điểm bóng nằm về phía sau, không giới hạn khoảng cách bao xa phía sau bẫy.

  Thêm nữa, người chơi có thể áp dụng các Luật 26 và Luật 28 nếu có thể.

  (c) Trên green: Nếu bóng nằm trên green, người chơi phải nhấc bóng lên và đặt bóng, không bị phạt, ở điểm gần nhất với điểm bóng nằm, có thể tránh được ảnh hưởng của ESA, nhưng không nằm gần hố hơn và không ở trong bẫy.
  Bóng có thể được lau và nhấc lên theo Điều III của Luật Địa Phương.

  Ngoại trừ: Một người chơi có thể không giải thoát theo Điều III của Luật Địa phương nếu (a) Bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì khác ngoài ESA khiến việc anh ta thực hiện cú đánh là không thể; hoặc (b) chỉ bị ảnh hưởng bởi ESA nếu anh định thực hiện một cú đánh không thực tế hoặc thực hiện một thế đứng không cần thiết và không bình thường, cho cú swing và cho hướng đánh.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Match play – Thua hố đó; Đấu gậy – Phạt 2 gậy

  Ghi chú: Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Luật địa phương, Uỷ ban có thể xem xét việc áp dụng hình thức phạt là loại khỏi cuộc chơi.

  3. Bảo vệ các cây non.

  Khi cần có các nỗ lực để bảo vệ các cây non, nhưng điều khoản sau đây của Luật địa phương được khuyến nghị:

  “Các cây non cần bảo vệ được xác định bởi… Nếu cây đó có thể ảnh hưởng đến thế đứng hoặc cú swing dự kiến, bóng cần phải được nhấc lên, không bị phạt, và thả bóng theo trình tự tại Luật 24-2b (Vật cản Không thể di dời). Nếu bóng ở trong bẫy nước, người chơi phải được nhấc lên và thả theo luật 24-2b(i), với điều kiện điểm giải thoát gần nhất phải nằm trong bẫy nước và bóng phải được thả trong bẫy nước hoặc người chơi thực hiện theo Luật 26. Bóng có thể được lau sạch theo Luật địa phương này. Ngoại trừ: Một người chơi có thể không thực hiện giải thoát theo Luật địa phương này nếu (a) bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều kiện nào khác ngoài cây, làm cho cú đánh rõ ràng là không thể thực hiện được, hoặc (b) chỉ bị ảnh hưởng bởi cây khi thực hiện một cú đánh không thực tế hoặc thế đứng, cú swing hay hướng đánh dị thường không cần thiết.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Match play – Thua hố; Đấu gậy – Phạt hai gậy.

  4. Tình trạng của sân – Bùn, Đất ướt, Điều kiện tồi và Bảo vệ sân

  a. Giải thoát bóng bị lún theo 

  Luật 25-2 cho phép giải thoát, không bị phạt, cho bóng bị lún ở bất kỳ khu vực cỏ cắt ngắn nào trên sân ngoại trừ green, khu phát bóng và bẫy. Trên green, bóng có thể nhấc lên, vùng bóng làm hư hại có thể sửa lại (Luật 16-1b và c). Khi cho phép và đảm bảo việc thực hiện giải thoát bóng bị lún ở bất kỳ đâu trên sân trừ green, khu phát bóng và bẫy, Luật Địa phương được khuyến nghị như sau:

  “Trên sân, trừ green, khu phát bóng và bẫy, bóng bị lún tại chính vết bóng trên sân có thể được nhấc lên, không bị phạt, lau sạch và thả ở điểm gần nhất có thể nhưng không gần hố hơn. Bóng phải được thả xuống ở một vị trí thuộc về sân mà không thuộc green, khu phát bóng hay bẫy.

  Ngoại trừ:

  1. Một người chơi không được thực hiện việc giải thoát theo Luật địa phương này nếu bóng bị lún trên cát ở khu vực không phải là vùng cỏ cắt thấp.

  2. Người chơi không thực hiện giải thoát theo Luật địa phương này nếu bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều kiện nào khác ngoài các điều kiện theo Luật này, làm cho cú đánh trở nên không thể thực hiện được.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Match play – Thua hố; Đấu gậy – Phạt hai gậy.

  b. Lau bóng

  Những điều kiện, ví dụ như sân ướt có thể tạo ra nhiều bùn dính vào bóng, việc cho phép nhấc, lau và thay thế bóng là thích hợp. Trong tình huống đó, Luật địa phương được khuyến nghị như sau:

  “(Khu vực cụ thể) bóng có thể được nhấc lên, lau sạch và thay thế mà không bị phạt”

  Ghi chú: Vị trí bóng phải được đánh dấu trươcs khi nhấc lên theo Luật Địa phương này – Xem Luật 20-1

  PHẠT CHO VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG NÀY: Match play – Thua hố; Đấu gậy – Phạt hai gậy.

  c. “Tạo điểm bóng nằm” và “Luật mùa đông”

  GUR theo Luật 25 và khu vực sân có điều kiện không bình thường có thể ảnh hưởng đến điều kiện chơi bình thường và vùng mở rộng có thể được xác định là GUR.

  Tuy nhiên, những điều kiện bất thường, như tuyết, tuyết tan, mưa kéo dài, nóng bất thường có thể làm ảnh hưởng xấu đến fairways và thỉnh thoảng, không cho phép sử dụng thiết bị cắt cỏ. Khi xuất hiện những điều kiện như vậy, một cách thông thường là Uỷ ban có thể tin rằng “tạo điểm bóng nằm” hoặc “luật mùa đông” có thể hỗ trợ việc chơi tốt hơn hoặc bảo vệ sân, Luật địa phương được khuyến nghị như sau:

  “Một quả bóng nằm trên khu vực cỏ cắt ngắn trên sân, ngoại trừ green, khu phát bóng và bẫy (hoặc ở khu vực cụ thể, ví dụ hố số 6) có thể được nhấc lên, không bị phạt, và lau sạch.

  Trước khi nhấc bóng, người chơi phải đánh dấu vị trí bóng. Khi đã nhấc bóng, người chơi phải đặt nó ở một điểm trong khoảng cách (khu vực cụ thể, ví dụ sáu in-sơ, phạm vị một gậy,…) và không gần hố hơn vị trí bóng trước đó, và không ở trong bẫy hay trên green.

  Người chơi chỉ được đặt bóng một lần, và chơi nó sau khi đã đặt bóng (Luật 20-4). Nếu bóng sau khi được đặt không nằm ở vị trí đã đặt, Luật 20-3d được áp dụng . Nếu bóng đã nằm ở vị trí được đặt, và sau đó dịch chuyển, bóng sẽ phải được đánh từ vị trí nó nằm, trừ khi một điều luật phù hợp khác được áp dụng.

  Nếu người chơi không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc lên, hoặc di chuyển bóng vì bất kỳ lí do nào, ví dụ….

  Chú ý: “Khu vực Closely-mown” có nghĩa bất cứ khu vực nào của sân, bao gồm cả đường đi qua khu vực cỏ cao, cỏ được cắt bằng hay thấp hơn chiều cao của cỏ khu vựs fairway

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố Đấu gậy: Hai gậy

  *Nếu người chơi bị phạt vì vi phạm Luật Địa Phương này thì sẽ không phải chịu phạt thêm hình phạt bổ sung nào.

  d. Khu vực Đục lỗ để sửa sân

  Khi sân được đục lỗ để sửa chữa, Luật Địa Phương cho phép giải thoát, không bị phạt, từ khu vực bị đục lỗ nếu được chứng thực. Sau đây là Luật Địa Phương được đề nghị:

  Through the green, trái bóng nếu lăn vào khu vực được đục lỗ để sửa sân có thể được nhặt, lau và thả mà không bị phạt, tại điểm gần nhất có thể với vị trí mà bóng đã nằm trước đó, nhưng không được gần cờ hơn, trái bóng được thả phải tiếp xúc một phần của sân bên trong khu vực thả bóng through the green

  Trên green, trái bóng nếu lăn vào khu vực được đục lỗ để sửa sân có thể được đặt tại điểm gần nhất nhưng không gần cờ hơn để tránh tình trạng đó.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố Đấu gậy: Hai gậy

  e. Đường phân giới khu vực mảng cỏ cắt

  Nếu Ủa ban muốn cho phép giải thoát khỏi khu vực đường phân giới mảng cỏ cắt, nhưng không phải mảng cỏ cắt, thì từ ngữ Luật Địa Phương được đề nghị như sau:

  “Through the green, đường phân giới khu vực mảng cỏ cắt (không phải mảng cỏ) được coi như là khu vực GUR. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng bởi đường phân giới này với thế đánh sẵn sàng của người chơi không được xem là sự ảnh hưởng dưới Luật 25-1. Nếu trái bóng nằm trong, hay chạm, đường phân giới hay đường phân giới ảnh hưởng tới khu vực dự định swing, việc giải thoát được thực hiện theo Luật 25-1. Toàn bộ khu vực đường phân giới trong khu vực mảng cỏ cắt được xem là cùng đường phân giới.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố Đấu gậy: Hai gậy

  5. Sỏi trong Bunker

  Sỏi là, theo định nghĩa, vật cản rời, vàkhi bóng của người chơi trong khu vực bẫy, 1 hòn sỏi nằm trong, hay chạm vào, khu bự bẫy, có thể không được chạm hay di dời (Lua65t-4). Tuy nhiên, sỏi trong bunkers, có thể là 1 mối nguy hiểm cho người chơi (người chơi có thể bị thương bởi hòn sỏi đạp vào gậy của người chơi trong khi thực hiện cú đánh) và chúng có thể ảnh hưởng tới việc chơi gôn của người chơi. Khi việc cho phép nhặt sỏi trong bunker được chứng thực, thì từ ngữ của Luật Địa Phương được đề nghị như sau:

  “Sỏi trong bunkers vật cản di dời (Luật 24-1 được áp dụng)

  6. Vật cản không di dời được gần Green

  Luật 24-2 chỉ rằng, khi bị ảnh hưởng bởi 1 vật cản không di dời được, thì người chơi có thể giải thoát và không bị phạt,nhưng luật này cũng chỉ rằng loại trừ trên green sự can thiệp vào đường đánh bóng không được xem là sự can thiệp dưới luật này. Tuy nhiên, ở một số sân gôn, khu vực thềm green mà cỏ được cắt giống như khu vực closely mown dẫn tới việc người chơi có thể muốn putt từ khu vực này. Trong điều kiện đó, vật cản không di dời được trong khu vực thềm green này có thể ảnh hưởng tới việc chơi 1 vòng golf đúng đắn và Luật Địa Phương có thể đưa ra 1 cách giải thoát thêm, không bị phạt, từ việc ảnh hưởng bởi vật cản không di dời được:

  “Việc giải thoát khỏi vật cản không di dời được có thể thực hiện theo Luật 24-2

  Thêm vào đó, nếu trái bóng nằm through the green và vật cản không di dời được nằm trên hay trong vòng khoảng cách đo 2 gậy từ green hay trong vòng khỏang cách 2 gậy đo từ trái bóng, ảnh hưởng tới đường đánh bóng giữa bóng và hố gôn, người chơi có thể giải thoát như sau:

  Trái bóng phải được nhấc và thả tại điểm gần nhất vị trí bóng nằm trước đó thỏa mãn các điều kiện sau (a) không gần hố gôn hơn, (b) tránh việc bị ảnh hưởng và (c) không nằm trong khu vực bẫy hay green

  Nếu bóng của người chơi nằm trên green và 1 vật cản không di dời được nằm trong khoảng cách 2 gậy, của green ảnh hưởng tới đường đẩy bóng của người chơi, thì người chơi có thể giải thoát như sau

  Trái bóng phải được nhấc và thả tại điểm gần nhất vị trí bóng nằm trước đó thỏa mãn các điều kiện sau (a) không gần hố gôn hơn, (b) tránh việc bị ảnh hưởng và (c) không nằm trong khu vực bẫy

  Trái bóng có thể được lau sau khi nhấc.

  Loại trừ: Người chơi có thể không được giải thoát theo Luật Địa Phương nếu bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì ngoài vật cản không di dời được làm cú đánh không thực hiện được

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố Đấu gậy: Hai gậy

  Chú ý: Ủy Ban có thể hạn chế Luật Địa Phương này tại từng hố gôn cụ thể, cho trái bóng chỉ nằm trên khu vực closely-mown, cho từng vật cản cụ thể, hay, trong trường hợp vật cản không trên green, cho vật cản trong khu vực closely-mown nếu muốn. “Khu vực Closely-mown” có nghĩa bất cứ khu vực nào của sân, bao gồm cả đường đi qua khu vực cỏ cao, cỏ được cắt bằng hay thấp hơn chiều cao của cỏ khu vựs fairway

  7. Vật cản tạm thời

  Khi vật cản tạm thời được lắp đặt trên hay khu vực gần kề sân gôn, Ủy Ban nên đưa ra định nghĩa tình trạng của các vật cản đó là, vật cản di dời, vật cản không di dời được hay vật cản không di dời được tạm thời

  a. Vật cản Không di dời được Tạm thời

  Nếu Ủy Ban định nghĩa những vật cản đó là Vật cản Không di dời được Tạm thời, thì từ ngữ của Luật Địa Phương được đề nghị như sau:

  I. Định nghĩa

  1 vật cản không di dời được tạm thời (TIO) là 1 vật nhân tạo không cố định thường xuyên đứng thẳng liên kết với 1 vật đối lập và được cố định hay không sẵn sàng để di dời

  Những ví dụ của TIO bao gồm nhưng không giới hạn, như: lều, bảng báo điểm, khan đài, tháp truyền hình và nhà vệ sinh.

  Dây thép cố định là 1 phần của TIO, trừ khi Ủy Ban tuyên bố rằng nó được xem như là dây điện hay cáp

  4. Rãnh cáp có phủ cỏ được coi là GUR, kể cả khi nó không được đánh dấu, và Luật 25-1b được áp dụng.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố Đấu gậy: Hai gậy

  8. Khu vực thả bóng

  Nếu Uỷ Ban cho rằng việc tiếp tục cuộc chơi theo một Luật về giải thoát nào đó là không khả thi hoặc không thực hiện được, nó (uỷ ban) có thể tạo ra những khu vực thả bóng, nơi bóng có thể hoặc bắt buộc phải thả khi thực hiện giải thoát. Nhìn chung, khu vực thả bóng nên được coi là một phương án giải thoát bổ sung, bên cạnh những phương án thả bóng đã được quy định trong Luật, thay vì bị coi là một giải pháp bắt buộc.

  Ví dụ trong trường hợp khu vực thả bóng cho một bẫy nước được tạo ra, Uỷ Ban nên đưa ra Luật Địa Phương sau:

  “Nếu một trái bóng nằm trong nước hoặc, một trái bóng không tìm thấy được biết rõ hoặc chắn chắn rằng đã nằm trong bẫy nước (chỉ rõ vị trí), người chơi có thể:

  1. (i) chọn tiếp tục cuộc chơi theo luật 26 hoặc;

  2. (ii) thả bóng ở khu vực thả bóng và bị phạt một gậy, như một sự lựa chọn thay thế.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố Đấu gậy: Hai gậy

  Lưu ý: Khi sử dụng khu vực thả bóng, người chơi phải tuân thủ những quy định sau đây liên quan đến việc thả bóng và thả lại bóng.

  a. (a) người chơi không phải đứng trong khu vực thả bóng khi thả bóng.

  b. (b) trái bóng được thả phải tiếp xúc một phần của sân bên trong khu vực thả bóng.

  c. (c) nếu khu vực thả bóng được xác định bởi một đường kẻ, thì đường kẻ đó cũng nằm trong chỗ thả bóng.

  d. (d) trái bóng được thả không nhất thiết phải nằm lại trong khu vực thả bóng.

  e. (e) bóng phải được thả lại nếu trái bóng đó lăn và nằm lại tại một trong những vị trí được quy định trong Luật 20-2c (i-vi).

  f. (f) trái bóng có thể tiếp xúc một phần của sân rồi lăn gần hơn về phía hố, nếu vị trí nó nằm lại, không xa quá chiều dài hai gậy so với vị trí nó tiếp xúc với mặt sân và không phải là một trong những vị trí được quy định tại điều (e).

  (g) chịu sự quy định của điều (e) và (f), trái bóng được thả có thể lăn và nằm lại gần hơn hố so với:

  · • vị trí ban đầu của nó hoặc vị trí ước tính (Xem Luật 20-2b);

  · • điểm giải thoát gần nhất hoặc mức giải thoát tối đa (Luật 24-1, 25-1 hoặc 25-3); hoặc

  · • điểm trái bóng ban đầu cắt với đường biên của bẫy nước hoặc bẫy nước bên. (Luật 26-1).

  9. Các thiết bị đo khoảng cách

  Nếu Uỷ Ban muốn thực hiện theo các Chú thích trong Luật 14-3, thì họ nên áp dụng quy định sau:

  “(Chỉ rõ trong từng trường hợp, ví dụ, Trong giải đấu này, hoặc Trong toàn bộ các trận đấu trên sân này…), người chơi có thể thu thập thông tin về khoảng cách bằng cách sử dụng một thiết bị chỉ có chức năng đo khoảng cách. Nếu, trong một vòng chơi thông thường, người chơi sử dụng một thiết bị đo khoảng cách mà thiết bị đó được thiết kế để đo lường các điều kiện khác có thể ảnh hưởng tới khả năng thi đấu (độ dốc, tốc độ gió, nhiệt độ…), thì người chơi đó đã vi phạm Luật 14-3 và sẽ bị loại, cho dù các chức năng đó có được sử dụng hay không.

Related posts:

Luật gôn 2016 một số thay đổi đáng chú ý
Luật golf về cá cược
Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P5
Giải quyết tình huống ở sân Sa Mạc
Làm sao để sửa lỗi đánh bóng quá cao
5 điều cần biết cho người mới chơi golf
Golf mental - Các mẹo tâm lý hay khi chơi golf
Phân tích lực đè dưới chân khi swing của 25 gôn thủ PGA
"Chơi gôn theo cách của tôi" - Chương 3: Khởi đầu đưa gậy về sau - Takeaway
Vì sao golfer huyền thoại Henrik Stenson không nhìn vào trái bóng khi đánh golf?
Mang đam mê golf đến với bạn đời
7 bước giúp con bạn làm quen với golf, hình thành và phát triển tốt chất lãnh đạo
Những điều cần biết về luật golf năm 2019
4 thông số kỹ thuật quan trọng về gậy sắt bạn cần biết
Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu với môn thể thao golf?
Chơi golf một mình có tốt không?

Leave A Reply

Your email address will not be published.