Cộng Đồng Golf Việt Nam

Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P6

0 158
 • Luật 5: Bóng

  Trường hợp người chơi không chắc chắn về việc bóng mình có đúng chuẩn hay không thì nên lấy tham vấn từ tổ chức R&A. Nhà sản xuất bóng nên gửi các mẫu bóng của mình đến tổ chức R&A để kiểm duyệt về các qui chuẩn cho phép của bóng theo luật. Mẫu bóng thử này sẽ thuộc quyền sử dụng của R&A cho mục đích tham khảo sau này. Trong trường hợp nhà sản xuất không gửi mẫu bóng hoặc quảng bá và sản xuất mà chưa được sự chấp thuận kiểm duyệt mẫu của R&A thì coi như bóng không được xác thực và chấp thuận theo luật

  5-1. Thông tin chung

  Bóng của người chơi phải theo đúng qui chuẩn đã được liệt kê trong phụ lục III

  Lưu ý: Ủy Ban có thể yêu cầu dựa trên qui định của cuộc thi đấu (Luật 33-1) là tất cả các bóng của người chơi phải có tên trong danh sách các loại bóng đạt chuẩn theo qui định của R&A

  5-2. Sử dựng các vật liệu khác trên bóng

  Bóng của người chơi không được phép sử dụng bất kì vật liệu trên bóng với mục đích làm thay đổi đặc điểm của bóng

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 5-1 hoặc 5-2: Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

  5-3. Bóng không phù hợp để thi đấu

  Bóng được xác định là không phù hợp để thi đấu khi bị đứt, nứt nhìn rõ rang bằng mắt thường hoặc biến dạng. Bóng không được xác định là không phù hợp để thi đấu khi bị dính bùn hoặc các vật liệu khác trên bóng, bị trầy hay tróc sơn hay mất màu.

  Trong trường hợp người chơi có lý do tin rằng bóng của mình không phù hợp để chơi trong trận đấu, người chơi có thể nhấc bóng lên mà không bị phạt để kiểm tra xem bóng của mình có còn phù hợp để chơi hay không.

  Trước khi nhấc bóng lên, người chơi phải thông báo ư định của mình đến người cùng chơi trong đấu gậy hoặc người ghi điểm hoặc đấu thủ trong đấu trận và đánh dấu lại điểm rơi của bóng. Người chơi sau đó có thể nhặt bóng lên để kiểm tra và cho phép người cùng chơi, đối thủ, hoặc người ghi điểm kiểm tra bóng cùng với quá trính nhặt bóng. Bóng sẽ không được phép lau trong quá trình lấy lên theo luật 5-3.

  Trong trường hợp người chơi không chấp hành theo thủ tục này hoặc người chơi nhấc bóng lên mà không có lý do hợp lý về việc kiểm tra bóng phù hợp cho thi đấu hay không thì người chơi sẽ bị xử phạt 1 gậy.

  Trong trường hợp bóng được xác định là không phù hợp để thi đấu nữa, người chơi có thể thay thế bằng 1 bóng khác đặt lên chỗ bóng cần được thay thế. Bóng cũ phải được thay thế. Trong trường hợp người chơi đổi bóng khi không được cho phép và sử dụng bóng này để đánh thì người chơi sẽ bị xử phạt theo luật 5-3, nhưng sẽ không bị phạt thêm theo luật này hoặc luật 15-2.

  Trong trường hợp bóng bị bể thành từng mảnh của kết quả cho 1 cú đánh thì cú đánh này sẽ được hủy và người chơi sẽ đánh lại từ điểm gần nhất có thể nơi bóng cũ được đánh ( xem luật 20-5)

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 5-3:

  Đấu trận- thua hố; Đấu gậy – phạt 2 gậy.

  *Trong trường hợp người chơi bị phạt theo luật 5-3, thì sẽ không bị phạt thêm gậy theo luật này.

  Lưu ý 1: nếu người cùng chơi, người ghi điểm hay đối thủ muốn tranh luận về việc phù hợp của bóng thì anh ấy phải làm việc này trước khi người chơi đánh quả bóng khác.

  Lưu ý 2: trong trường hợp chỗ đặt bóng mới bị thay đổi, xem luật 20-3b. (chùi bóng nhặt lên trong green hoặc các trường hợp khác – xem luật 21)

 • Luật 6: Người chơi/ Đấu thủ

  6-1. Luật 

  Người chơi và người caddie của mình chịu trách nhiệm cho sự hiểu biết về Luật gôn. Trong suốt một vòng quy định, bất kỳ sự vi phạm Luật nào của người caddie của mình, chính người chơi là người phải chịu phạt theo luật được áp dụng.

  6-2. Đấu điểm Handicap

  a. Đấu lỗ

  Trước khi bắt đầu trận đấu điểm handicap, các đấu thủ phải xác định điểm handicap riêng của họ. Nếu một người chơi nào đó khi bắt đầu trận đấu tuyên bố điểm handicap của mình cao hơn điểm handicap thật sự và điều làm ảnh hưởng đến số cú đánh được cho và nhận của người chơi, người chơi đó sẽ bị loại; ngược lại, người chơi sẽ phải thi đấu theo điểm handicap đã tuyên bố.

  b. Đấu gậy

  Trong bất kỳ trận đấu điểm handicap nào, đấu thủ phải bảo đảm rằng điểm handicap của họ được ghi lại trên phiếu ghi điểm trước khi nó được trả lại cho Ủy ban. Nếu không có điểm handicap nào được ghi lại trên phiếu ghi điểm của người chơi trước khi nó được trả lại (Luật 6-6b), hoặc nếu số điểm handicap được ghi lại cao hơn điểm handicap thực và việc này làm

  ảnh hưởng đến số cú đánh được nhận, đấu thủđó bị loại trong trận đấu điểm handicap; nếu không, giữ nguyên số điểm.

  Ghi chú: trách nhiệm của người chơi là phải biết các đường gôn mà tại đó họ sẽ cho hoặc nhận các cú đánh trong thi đấu có điểm handicap.

  6-3. Thời gian phát bóng và xếp nhóm

  a. Thời gian phát bóng

  Người chơi phải bắt đầu vào thời điểm do Ủy ban quy định

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 6-3a

  Nếu người chơi đến điểm xuất phát và sẵn sàng để đánh sau thời điểm xuất phát trong vòng 5 phút, anh ta sẽ bị phạt thua lỗ đầu cho đấu lỗ và 02 gậy trong lỗ đầu tiên cho đấu gậy.

  Nếu không thì, XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT này làHủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu.

  Trong thi đấu Bogey & par: xem Lưu ý 2 phần Luật 32-1a

  Trong thi đấu Stable: xem Lưu ý 2 phần Luật 32-1b

  Trường hợp ngoại lệ: Nơi mà Ủy ban xác định trong hoàn cảnh ngoại lệ làm cản trở người chơi xuất phát đúng giờ thì không bị phạt.

  b. Xếp nhóm 

  Trong đấu gậy, đấu thủ sẽ phải đấu đến hết vòng theo nhóm do Ủy ban sắp xếp trừ khi có sự thay đổi mà Ủy ban ủy quyền hoặc phê chuẩn.

  XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 6-3b:

  Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

  (Bóng giỏi nhất và đấu Bốn-bóng – xem Luật 30-3a và 31-2)

  6-4. Caddie

  Người chơi có thể được hỗ trợ bởi caddie, nhưng người chơi mỗi lần chỉ được có một caddie đi kèm.

  XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 6-4,

  Đấu lỗ – nếu phát hiện vi phạm khi kết thúc lỗ gôn thì kết quả của trận đấu sẽ được điều chỉnh bằng cách trừ đi một lỗ đối với những lỗ đã từng xảy ra vi phạm; mức trừ tối đa mỗi vòng: Hai lỗ

  Đấu gậy – mỗi lỗ xảy ra phạm luật phạt hai cú đánh; mức phạt tối đa mỗi vòng là: Bốn cú đánh

  Đấu lỗ hoặc gậy – khi xảy ra vi phạm trong trận giữa hai lỗ gôn, mức phạt sẽ được áp dụng cho lỗ kế tiếp.

  Thi đấu Bogey và Par – phạt giống như trong đấu lỗ.

  Đấu Stableford – xem chú ý 2 của Luật 32-1b

  Ghi chú: trong điều kiện của một trận đấu (Luật 33-1)

  *Người chơi khi có nhiều hơn một caddie đi kèm phải biết rằng mình đã phạm Luật này phải nhanh chóng phát hiện ra là mình đã mắc lỗi và bảo đảm rằng mình không được có hơn một caddie đi cùng trong suốt phần còn lại của một vòng quy định. Nếu không đấu thủ sẽ bị loại.

  Ghi chú: Ủy ban có thể nghiêm cấm việc sử dụng caddie hay hạn chế việc chọn caddie riêng.

  6-5. Bóng 

  Người chơi có trách nhiệm chọn bóng đúng quy cách. Người chơi cần đánh dấu riêng cho bóng của mình.

  6-6. Tính điểm trong đấu gậy

  a. Ghi điểm

  Sau mỗi lỗ người tính điểm nên kiểm tra điểm cùng với đấu thủ và ghi lại điểm. Sau khi đánh xong vòng đấu người tính điểm phải ký vào phiếu ghi điểm và đưa cho đấu thủ. Nếu có nhiều người tính điểm cùng ghi điểm, mỗi người phải ký vào phần do mình phụ trách.

  b. Ký tên và nộp phiếu ghi điểm

  Sau khi đánh xong vòng đấu, đấu thủ nên kiểm tra số điểm của mình cho mỗi lỗ gôn và giải quyết bất kỳ vướng mắc nào với Ủy ban. Đấu thủ phải đảm bảo rằng (những) người tính điểm đã ký vào phiếu của mình, sau đó ký tên và nộp lại cho Ủy ban càng sớm càng tốt.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 6-6b:

  Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

  c. Sửa phiếu ghi điểm 

  Không được chỉnh sửa trên phiếu ghi điểm sau khi đấu thủ đã nộp lại cho Ủy ban.

  d. Tính điểm lỗ sai

  Đấu thủ có trách nhiệm về sự chính xác của điểm ghi trên phiếu ghi điểm của mình cho từng lỗ. Nếu đấu thủ khai báo số cú đánh trên bất kỳ lỗ nào thấp hơn con số thực tế, đấu thủ đó sẽ bị loại. Nếu đấu thủ khai báo số cú đánh cho bất kỳ lỗ nào cao hơn thực tế, thì số điểm khai báo sẽ được tính.

  Lưu ý 1: Ủy ban chịu trách nhiệm về việc cộng và áp dụng điểm handicap lệch ghi trên phiếu ghi điểm – xem Luật 33-5.

  Lưu ý 2: trong đấu gậy 4-bóng, cũng xem Luật 31-4 và -7a.

  6-7. Cố tình kéo dài trận đấu; chơi chậm

  Người chơi phải chơi bóng mà không được cố tình trì hoãn cuộc chơi và tuân thủ các chỉ dẫn về tốc độ mà Ủy ban đặt ra.

  Trong khoảng thời gian từ lúc đánh xong một lỗ đến đến lúc phát bóng ở khu phát bóng kế tiếp, người chơi không được cố tình trì hoãn cuộc đấu.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 6-7:

  Đấu lỗ – thua lỗ đó;

  Đấu gậy – phạt hai cú đánh.

  Các trận đấu Bogey và Par – xem Lưu ý 3 của Luật 32-1a.

  Các trận đấu Stableford – xem Lưu ý 3 Luật 32-1b.

  Liên tục vi phạm – Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

  Lưu ý 1: nếu đấu thủ cố tình trì hoãn cuộc chơi giữa các lỗ, đấu thủ làm chậm trận đấu ở lỗ kế tiếp và, ngoại trừ đấu Bogey, Par và Stableford (xem Luật 32), đấu thủ phải chịu phạt ỡ lỗ sau này.

  Lưu ý 2: để tránh tình trạng chơi chậm, trong điều kiện thi đấu (Luật 33-1), Ủy ban có thể ra các chỉ dẫn về tốc độ đánh bao gồm khoản thời gian tối đa để hoàn tất một vòng quy định, một lỗ gôn hoặc cú đánh.

  Trong thi đấu đối kháng, với trường hợp như thế Ủy ban có thể sửa đổi hình thức phạt do vi phạm Luật này như sau:

  Vi phạm lần thứ nhất – thua một lỗ

  Vi phạm lần thứ hai – thua một lỗ

  Vi phạm liên tục – Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

  Chỉ trong đấu gậy, với trường hợp như thế Ủy ban có thể sửa đổi hình thức phạt do vi phạm Luật này như sau:

  Vi phạm lần thứ nhất – một cú đánh

  Vi phạm lần thứ hai – hai cú đánh

  Vi phạm liên tục – Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

  6-8. Ngừng – Tiếp tục trận đấu

  a. Khi được phép

  Người chơi không được ngừng trận đấu trừ khi:

  (i) Ủy ban tạm hoãn cuộc chơi;

  (ii) Khi người chơi thấy có nguy cơ sét đánh;

  (iii) Người chơi đang xin Ủy ban giải quyết thắc mắc hoặc tranh chấp (xem Luật 2-5 và 34-3); hoặc

  (iv) Các lý do chính đáng khác như bị bệnh đột xuất.

  Thời tiết xấu không phải là lý do chính đáng để ngừng trận đấu.

  Nếu đấu thủ muốn ngừng trận đấu khi không có sự cho phép cụ thể nào từ Ủy ban, đấu thủ phải nhanh chóng báo cho Ủy ban biết ngay. Nếu người chơi làm như thế và Ủy ban nhận thấy lý do chính đáng thì đấu thủ không bị phạt. Nếu không, đấu thủ bị loại.

  Trường hợp ngoại lệ trong đấu lỗ: các đấu thủ thỏa thuận ngừng trận đấu lỗ sẽ không bị loại, trừ khi trận đấu bị kéo dài do làm như vậy.

  Ghi chú: ra khỏi sân gôn không phải là ngừng thi đấu.

  b. Trình tự khi Ủy ban tạm đình chỉ trận đấu 

  Khi trận đấu được Ủy ban đình chỉ, nếu các người chơi trong một trận đấu hoặc nhóm đấu đang thi đấu giữa hai lỗ, họ không được tiếp tục thi đấu lại cho đến khi Ủy ban có quyết định cho trận đấu được tiếp tục. Nếu họ đang tiến hành lượt đánh bóng tới lỗ họ có thể dừng ngay hoặc tiếp tục đánh xong lỗ đó với điều kiện họ không được làm trì hõan trận đấu. Nếu họ chọn tiếp tục đánh lỗ đó, họ được quyền ngừng trận đấu trước khi kết thúc lỗ đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, trận đấu phải được ngừng lại sau khi lỗ gôn được kết thúc.

  Đấu thủ phải tiếp tục trận đấu khi Ủy ban có lệnh cho trận đấu tiếp tục.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 6-8b:

  Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

  Ghi chú: Ủy ban có thể quy định trong điều kiện thi đấu (Luật 33-1) các tình huống nguy hiểm có nguy cớ xảy ra, thi đấu phải được ngừng tức khắc ngay sau khi Ủy ban tuyên bố đình chỉ trận đấu. Nếu người chơi không ngừng trận đấu ngay, người chơi sẽ bị loại trừ khi có tình huống cho phép miễn trừ việc xử phạt nhý quy ðịnh trong Luật 33-7.

  c. Nhặt bóng khi ngừng trận đấu 

  Khi đấu thủ ngừng trận đấu trong một lượt đánh bóng tới lỗ theo Luật 6-8a, đấu thủ có thể nhấc bóng lên mà không bị phạt chỉ khi Ủy ban ra lệnh tạm dừng trận đấu hoặc có lý do chính đáng để nhấc nó lên. Trước khi nhấc bóng lên đấu thủ phải đánh dấu bóng vào vị trí của nó. Nếu đấu thủ ngừng trận đấu và nhấc trái bóng lên mà không có sự cho phép cụ thể nào từ Ủy ban, đấu thủ trình bày việc nhấc bóng lên khi báo cáo cho Ủy ban (Luật 6-8a).

  Nếu đấu thủ nhấc bóng mà không có lý do chính đáng, không đánh dấu bóng trước khi nhấc bóng lên hoặc không báo cáo về việc nhấc bóng, đấu thủ bị phạt một cú đánh.

  d. Trình tự khi bắt đầu lại trận đấu 

  Trận đấu phải được bắt đầu lại tại nơi nó bị ngừng, ngay cả khi trận đấu được phép tiếp tục vào ngày kế tiếp. Cho dù trước hay trong khi trận đấu được tiếp tục lại đấu thủ phải thực hiện như sau:

  (i) nếu đấu thủ đã nhấc bóng lên, với điều kiện đấu thủ được cho phép nhấc bóng lên theo Luật 6-8c, phải đặt trái bóng ở vị trí mà trái bóng đầu tiên được nhấc lên. Nếu không, trái bóng đầu tiên phải được đặt tại vị trí mà nó được nhấc lên;

  (ii) nếu người chơi được phép nhặt bóng lên theo Luật 6-8c mà chưa làm như thế, người chơi có thể nhấc, lau chùi và đặt lại bóng, hoặc thay thế một trái bóng ở vị trí mà trái bóng đầu tiên được nhấc lên. Trước khi nhấc bóng lên, người chơi phải đánh dấu vị trí của nó; hoặc

  (iii) nếu trái bóng hoặc dấu bóng của người chơi di chuyển (kể cả do gió hoặc nước) khi trận đấu đang ngừng, bóng hoặc dấu bóng có thể được đặt tại vị trí mà trái bóng đầu tiên hoặc dấu bóng bị di chuyển.

  Ghi chú: nếu tại vị trí trái bóng dự định sẽ được đặt không thể xác định được, nó phải được đặt tại một điểm được ước tính. Những điều khoản của Luật 20-3c không được áp dụng.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 6-8 c hoặc d:Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh.

  * Nếu đấu thủ chịu mức phạt chung do vi phạm Luật 6-8d, thì sẽ không có bất kỳ mức phạt bổ sung nào được áp dụng theo Luật 6-8c.

Related posts:

Đấu tay 3 và tay 4
Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P2
Kiểm soát mặt gậy như Jordan Spieth
85% quỹ đạo bóng phụ thuộc vào yếu tố này
Kỹ thuật Ben Hogan: thế đứng (stance) và tư thế (posture) tốt
David Leadbetter - 5 nguyên tắc cơ bản của những người đánh bóng xuất sắc
Swing like a Pro - Chương 6: Giai đoạn downswing
Những nguyên nhân dẫn đến trình độ chơi golf của bạn không được nâng cao
Bộ gậy sắt khuyên dùng cho golfer có điểm handicap cao
Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ
Toàn tập: Phân tích chuyển động của tay trong giai đoạn Impact và followthrough P1
Những điều cần biết về luật golf năm 2019
Kỹ thuật đánh cú Pitch trong khoảng cách từ 30 đến 100 yard
Kỹ thuật Aim Point Putting sẽ giúp bạn không bị nói là gạt lởm nữa
Gậy “dày” hay “mỏng” có quyết định đến thành tích của người chơi golf?
10 mục tiêu cho năm 2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.