iq option

Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P6

0 279
 • Luật 1: Chơi Golf
  1-1. Tổng quát

  Chơi golf là việc đánh một trái bóng (golf) bằng cây gậy (golf) từ khu vực phát bóng cho đến khi vào hố bởi một hoặc nhiều cú đánh mà tuân thủ theo Luật chơi.

  1-2. Gây ảnh hưởng lên chuyển động của bong hoặc tác động lên tình trạng vật lý

  Một người chơi không được (i) thực hiện một hành động có chủ ý nhằm gây ảnh hưởng đến sự chuyển động của quả bóng đang trong cuộc chơi hoặc (ii) tác động lên tình trạng vật lý với mục đích làm ảnh hưởng đến việc chơi một lỗ golf.

  Ngoại lệ:

  1. Một hành động rõ ràng được phép hoặc bị cấm bởi Điều luật khác sẽ là đối tượng của Điều luật khác đó, chứ không phải Luật 1-2 .

  2. Một hành động được thực hiện với mục đích duy nhất để bảo vệ sân golf thì không phải là một hành vi vi phạm Luật 1-2 .

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 1-2 :

  Thể thức đấu trận – Thua lỗ đó ; Thể thức đấu gậy – Phạt hai gậy.

  * Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Luật 1-2, Ủy ban có thể áp đặt hình phạt hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu.

  Lưu ý 1: Một người chơi được coi là đã vi phạm nghiêm trọng Luật 1-2 nếu Ủy ban cho rằng các hành động vi phạm Luật này đã cho phép anh ta hoặc người chơi khác đạt được một lợi thế đáng kể hoặc đã đặt người chơi khác, không phải là bạn chơi là đối tác của anh ta, vào thế bất lợi đáng kể.

  Lưu ý 2: Trong thể thức đấu gậy, trừ trường hợp vi phạm nghiêm trọng dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu, một người chơi vi phạm Luật 1-2 liên quan đến sự chuyển động của quả bóng của mình phải chơi bóng tiếp từ nơi nó đã dừng lại, hoặc, nếu bóng bị chệch hướng, từ nơi quả bong đến dừng lại. Nếu sự chuyển động của quả bóng của một người chơi đã bị ảnh hưởng một cách cố ý bởi một đối thủ cạnh tranh hoặc một yếu tố bên ngoài khác, Luật 1-4 sẽ áp dụng cho người chơi (xem Lưu ý của Luật19-1).

  1-3. Thỏa thuận bãi bỏ các Điều luật

  Các người chơi không được thỏa thuận bãi bỏ việc áp dụng các Điều luật hoặc bãi bỏ bất cứ mức phạt nào nếu phát sinh.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 1-3 :

  Thể thức đấu trận – Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu cả hai phía ; Thể thức đấu gậy – Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu tất cả người chơi vi phạm.

  (Thỏa thuận chơi không đúng thứ tự chơi trong thể thức đấu gậy – xem Luật 10-2c)

  1-4. Các điểm chưa được nêu trong các Điều luật

  Nếu có bất kì điểm nào trong tranh chấp mà chưa được nêu trong các Điều luật, quyết định cần được đưa ra trên tinh thần công bằng.

 • Luật 2 Thể thức đấu trận

  2-1. Tổng quát

  Một trấn đấu là việc thi đấu giữa một bên với bên kia theo một vòng golf chuẩn, trừ khi được quy định khác bởi Ủy ban.

  Trong thể thức đấu trận việc thi đấu diễn ra theo từng hố.

  Trừ khi được quy định khác trong các Điều luật, một bên sẽ thắng hố khi họ kết thúc hố đó với ít gậy hơn. Trong trận đấu có điểm chấp, bên có số gậy thực (net) thấp hơn sẽ thắng hố.

  Trạng thái của trận đấu được xác định bởi khái niệm: “hole up” (dẫn bao nhiêu hố) hoặc “all square” (hai bên đang hòa – có cùng số hố thắng), và còn bao nhiêu hố “to play” (hố cần phải chơi cho đến hết trận).

  Một bên là “dormie” khi số hố họ dẫn (holes up) bằng với số hố còn phải chơi.

  2-2. Hố hòa

  Một hố được gọi là hòa khi hai bên kết thúc hố với cùng số gậy.

  Khi một người chơi đã kết thúc hố và đối thủ của anh ta còn lại một gậy để kết thúc và hòa hố, nếu người chơi này sau đó lại phạm lỗi, hố đó sẽ được tính hòa.

  2-3. Thắng trận đấu

  Một bên sẽ thắng trận đấu khi số hố họ dẫn lớn hơn số hố c̣n phải chơi.

  Nếu hai bên hòa, Ủy ban có thể kéo dài một vòng đấu chuẩn thêm nhiều hố cho đến khi nào một trong hai bên thắng trận đấu đó.

  2-4. Công nhận trận đấu, hố hoặc cú đánh kế tiếp

  Một người chơi có thể công nhận kết quả một trận đấu tại mọi thời điểm trước khi bắt đầu hoặc kết thúc trận đấu đó.

  Một người chơi có thể công nhận kết quả một hố tại mọi thời điểm trước khi bắt đầu hoặc kết thúc hố đó.

  Một người chơi có thể công nhận kết quả cú đánh kế tiếp của đối thủ của anh ta tại mọi thời điểm, miễn sao quả bong của đối thủ đang ở trạng thái tĩnh. Đối thủ được coi là kết thúc lỗ đó với cú đánh kế tiếp, và bong có thể được nhặt lên bởi bất kì bên nào.

  Một sự công nhận kết quả này có thể sẽ không được từ chối hoặc rút lại.

  (Bóng treo ngang miệng hố – xem Luật 16-2)

  2-5. Quy trình tiến hành khi có Nghi ngờ ; Tranh chấp và Khiếu nại

  Trong đấu trận, nếu có nghi ngờ hay tranh chấp phát sinh giữa các người chơi, một người chơi có thể khiếu nại. Nếu không có sẵn người đại diện được Uỷ quyền của Ủy ban trong một thời gian hợp lý, các người chơi phải tiếp tục trận đấu mà không được chậm trễ. Uỷ ban có thể xem xét một khiếu nại chỉ khi nó đã được thực hiện một cách kịp thời và nếu người chơi đưa ra khiếu nại này đã thông báo đối thủ của mình tại thời điểm (i) mà ông ấy thực hiện việc khiếu nại hoặc muốn một phán quyết luật và (ii) bao gồm các sự kiện mà theo đóviệc khiếu nại hoặc yêu cầu phán quyết dựa vào.

  Một khiếu nại được coi là đã được thực hiện một cách kịp thời nếu, khi phát hiện ra tình huống dẫn đến khiếu nại, người chơi tuyên bố khiếu nại của mình (i) trước khi bất kỳ người chơi nào trong trận đấu phát bóng từ khu vực phát bóng kế tiếp, hoặc (ii) trong trường hợp đó là hố cuối cùng của trận đấu, trước khi tất cả các người chơi trong trận đấu rời khỏi khu vực gạt bóng, hoặc (iii) khi tình huống dẫn đến khiếu nại được phát hiện sau khi tất cả các người chơi trong trận đấu đã rời khỏi khu vực gạt bong của hố cuối cùng, trước khi kết quả của trận đấu được chính thức công bố.

  Một khiếu nại liên quan đến một hố trước đó trong trận đấu chỉ có thể được xem xét bởi Ủy ban nếu nó được dựa trên những sự kiện trước đó chưa được biết đến bởi người chơi đưa ra khiếu nại và ông đã được cung cấp những thông tin sai (Luật 6-2a hoặc 9) bởi đối thủ. Những khiếu kiện này phải được thực hiện một cách kịp thời.

  Một khi các kết quả của các trận đấu đã được chính thức công bố, một khiếu nại có thể không được xem xét bởi Ủy ban, trừ khi nó được chứng minh rằng (i) khiếu nại dựa trên những sự kiện mà trước đây chưa được biết đến bởi người chơi đưa ra khiếu nại tại thời điểm kết quả đã được chính thức công bố, (ii) người chơi đưa ra khiếu nại này đã được cung cấp thông tin sai bởi đối thủ và (iii) đối thủ biết ông ta đã đưa ra thông tin sai. Không có giới hạn về thời gian để xem xét một khiếu nại như vậy.

  Lưu ý 1: Một người chơi có thể bỏ qua một vi phạm của các Điều luật bởi đối thủ của mình miễn là không có thoả thuận của hai bên để từ bỏ một Điều luật (Luật 1-3).

  Lưu ý 2: Trong đấu trận, nếu một người chơi nghi ngờ về quyền của mình hoặc về quyết định chính xác, ông ấy có thể không được phép hoàn thành hố đang chơi với hai quả bóng.

  • 2-6. Mức phạt chung

   Mức phạt cho việc vi phạm một Luật trong thể thức đấu trận là thua hố đó trừ khi được quy định khác.

  • Luật 3: Thi đấu gậy 

   3-1. Định nghĩa chung; Người thắng cuộc

   Một “stroke play” – cách chơi tính theo gậy là việc người chơi hoàn thành mỗi vòng chơi theo qui định và toàn bộ vòng chơi (cả trận) và với mỗi vòng thì lưu lại bảng điểm với tổng số gậy chơi cho mỗi hố. Mỗi người chơi sẽ là đối thủ của tất cả những người còn lại

   Người chơi có số gậy it nhất mỗi vòng hoặc cả trận sẽ là người chiến thắng tại vòng đó

   Trong trường hợp người chơi có handicap thì người chơi có điểm “net” thấp nhất sẽ là người chiến thắng trong một vòng hoặc cả trận.

   3-2. Không lấy bóng ra khỏi lỗ

   Nếu một người chơi không lấy bóng ra khỏi lỗ của bất kỳ hố nào và không sửa lỗi này trước cú đánh ở “tee” tiếp theo, trong trường hợp là hố cuối cùng của cuộc chơi, thì trước khi bước ra khỏi vùng “green” , người chơi sẽ bị loại

   3-3. Nghi ngờ về Trình tự

   a. Trình tự

   Trong một trận đấu gậy, nếu người chơi nghi ngờ về quyền hoặc trình tự trong quá trình chơi 1 hố golf, anh ta có thể chơi 2 bóng mà không bị phạt.

   Sau khi tình huống nghi ngời đã này sinh và trýớc khi hành động tiếp theo được tiếp diễn thì người chơi buộc phải công bố với người ghi điểm hoặc bạn chơi rằng anh ta dự định sẽ dùng 2 bóng và quả bóng mà anh ta sẽ sử dụng để tính điểm nếu Luật cho phép.

   Người chơi phải báo cáo lại tình hình với ỦY BAN trước khi ghi vào bảng điểm. Nếu không làm vậy , người chơi sẽ bị loại.

   Lưu ý : Nếu người chơi thực hiện cả 2 hành động trước khi đồng ý trường hợp nghi ngờ, thì Luật 3-3 sẽ không áp dụng. Điểm số với quả bóng đầu tiên sẽ được tính hoặc nếu quả bóng đầu không phải là 1 trong những quả bóng đã được đánh thì bảng điểm với quả bóng đầu sẽ được đầy xuống lần sau, thậm chỉ nếu Luật không chấp nhận việc áp dụng cho quả bóng đó. Tuy nhiên người chơi sẽ không bị phạt cho việc chơi bóng thứ hai và việc phạt gậy sẽ phát sinh khi không ghi vào bảng điểm nếu chơi bóng đó.

   b. Xác định điểm cho hố

   (i) Nếu quả bóng người chơi lựa chọn để tính điểm đã được chơi theo đúng qui tắc thì điểm của người chơi sẽ được tính cho đó

   Trường hợp khác thì tính cho trái bóng khác nếu luật cho phép

   (ii) Nếu người chơi không công bố trước quyết định của mình khi hoàn thành vòng chơi với hai bóng hoặc quả bóng mà anh ta muốn tính điểm, thì điểm số sẽ được tính cho quả bóng ban đầu miễn là nó được chơi theo đúng luật

   Nếu quả ban đầu không phải là quả bóng đang được chơi, thì quả bóng đầu tiên được đưa vào cuộc sẽ được tính nếu nó được chơi đúng luật. Nếu không, điểm số với trái bóng khác sẽ được tính nếu luật cho phép áp dụng thủ tục với trái bóng đó.

   Ghi chú 1: Nếu người chơi chơi bóng thứ 2 ở luật 3-3, những gậy chơi bởi bóng này sẽ không được tính và gậy phạt chỉ được tính sau khi bỏ qua bóng đó.

   Lưu ý 2 : Một bóng chơi ở dưới luật 3-3 không phải là một bóng tạm thời ở luật 27-2

   3-4. Không cấp hành luật

   Nếu người chơi từ chối luật liên quan đến đối thủ khách, anh ta bị loại

   3-5. Mức phạt chung

   Vi phạm một luật trong đầu gậy bị phạt 2 gậy, trừ khi có qui định khác

   Luật 4: Qui định về gậy

   Trường hợp người chơi không chắc chắn về việc gậy mình có đúng chuẩn hay không thì nên lấy tham vấn từ tổ chức R&A. Nhà sản xuất gậy nên gửi các mẫu gậy của mình đến tổ chức R&A để kiểm duyệt về các qui chuẩn cho phép của gậy theo luật. Mẫu gậy thử này sẽ thuộc quyền sử dụng của R&A cho mục đích tham khảo sau này. Trong trường hợp nhà sản xuất không gửi mẫu gậy hoặc quảng bá và sản xuất mà chưa được sự chấp thuận kiểm duyệt mẫu của R&A thì coi như gậy không được xác thực và chấp thuận theo luật

   4-1. Hình dạng và chất liệu của gậy

   Thông tin chung

   Gậy của người chơi phải tuân theo quy chuẩn của luật và các thông số kỹ thuật khác được đề cập trong mục lục II

   Lưu ý: Ủy Ban có thể yêu cầu dựa trên qui định của cuộc thi đấu (Luật 33-1) là tất cả các gậy driver của người chơi phải có những thông số về mẫu mã và độ dốc mặt gậy nằm trong danh sách các đầu gậy driver đạt chuẩn theo qui định của R&A

   Sự hao mòn trong sử dụng và thay thế các bộ phận của gậy

   Gậy được đạt chuận theo luật vẫn được cho phép sử dụng với những sự hao mòn trong quá trình sử dụng tạo nên. Bất kì bộ phận nào của gậy được thay mới có chủ ý phải đúng theo những quy chuẩn về gậy của luật

   4-2. Về sự thay đổi các đặc điểm thông số gậy khi chơi và sử dụng các vật liệu khác trên gậy

   Về sự thay đổi các đặc điểm thông số gậy khi chơi

   Trong 1 trận đấu có qui định, tất cả các đặc điểm thông số của gậy không được thay đổi có chủ ý dưới mọi hình thức

   Sử dựng các vật liệu khác trên gậy

   Không được sử dụng các vật liệu nào để gắn trên mặt gậy nhằm mục đích tác động đến sự di chuyển của bóng

   xỬ PHẠT CHO VIỆC MANG GẬY VI PHẠM LUẬT 4-1 VÀ 4-2 MẶC DÙ KHÔNG ĐÁNH:

   Đấu trận – vào cuối hố của việc vi phạm bị phát hiện, kết quả trận đấu sẽ được thay đổi bằng việc loại bỏ hố mà việc vi phạm xảy ra, tối đa mỗi vòng là bỏ 2 hố.

   Đấu gậy – phạt 2 gậy cho mỗi hố vi phạm; phạt tối đa 4 gậy 1 vòng ( 2 gậy tại mỗi 2 hố đầu tiên lúc xảy ra vi phạm)

   Đấu gậy và đấu trận – nếu việc vi phạm được phát hiện trong khoảng thời gian giữa 2 hố, thì việc xử phạt sẽ được tính từ hố tiếp tiếp theo

   Cho thi đấu bogey và par – xemLưu ý 1 ở luật 32-1a

   Cho thể thức stableford – xemLưu ý 1 ở luật 32-1b

   *Tất cả các gậy vi phạm luật 4-1 và 4-2 phải được đưa ra ngoài trận đấu bởi người chơi và thông báo với đối thủ của người chơi trong đấu trận hoặc người ghi điểm hoặc người chơi khác trong đấu gậy ngay lập tức khi phát hiện. Nếu người chơi không làm theo chỉ dẫn trên sẽ bị hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu.

   XỬ PHẠT CHO VIỆC ĐÁNH BÓNG VỚI GẬY VI PHẠM LUẬT 4-1 HOẶC 4-2:

   Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

   4-3. Gậy hư hỏng: sửa chữa và thay thế

   Hư hại trong điều kiện bình thường của sân và thi đấu

   Nếu trong 1 trận đấu có qui định, gậy của người chơi bị hư hỏng trong điều kiện bình thường của sân và thi đấu, người chơi có thể

   (i) sử dụng gậy bị hư hỏng cho phần còn lại vòng đấu hoặc

   (ii) sửa chữa hoặc nhờ sửa chữa gậy mà không làm ảnh hưởng quá vô lý đến thời gian tạm ngưng khi chơi hoặc

   (iii) trong trường hợp xảy ra khi gậy không phù hợp để tiếp tục chơi, thay thế gậy hư hỏng bằng 1 cây gậy khác. Việc thay thế không được làm ảnh hưởng quá vô lý đến thời gian tạm ngưng khi chơi (luật 6-7) và không được mượn bất kỳ cây gậy của các người chơi nào đang thi đấu trên sân hoặc ráp các bộ phận gậy trong vòng đấu được qui định

   XỬ PHẠT CHO VIỆCVI PHẠM LUẬT 4-3a

   Xem việc xử phạt tại luật 4-4a hoặc b và luật 4-4c.

   Lưu ý: Gậy không phù hợp cho thi đấu chi khi bị hư hỏng nặng. Ví dụ: thân gậy bị lõm mẻ, bị cong nhiều hoặc gãy thành từng mảnh; đầu gậy bị lỏng, tách rời hoặc biến dạng; hoặc grip không khít. Gậy không được xem là không phù hợp cho thi đấu bởi vì góc(lie) hay độ dốc của gậy bị thay đổi hoặc đầu gậy bị xước

   Hư hỏng khác ngoài điều kiện bình thường của sân và thi đấu

   Trong 1 trận đấu có qui định, trường hợp gậy của người chơi bị hư hỏng nằm ngoài các điều kiện bình thường của sân và thi đấu làm thay đổi các đặc điểm của gậy và không đạt qui chuẩn nữa, thì gậy này sẽ không được phép sử dụng nữa và không được thay đổi bằng gậy khác trong vòng đấu.

   XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 4-3b:

   Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

   Hư hỏng trước trận đấu

   Người chơi có thể sử dụng gậy đã bị hư hỏng trước vòng đấu nhưng vẫn phải tuân theo đúng qui chuẩn của luật

   Trường hợp gậy bị hư hỏng trước trận đấu có thể được sửa chữa trong trận đấu nhưng phải bảo đảm các đặc điểm phải theo qui chuẩn và tốc độ trận đấu không bị tạm ngưng quá lâu.

   XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 4-3c: xem việc xử phạt ở luật 4-1 hoặc 4-2

   (tạm ngưng quá lâu vô lý – xem luật 6-7)

   4-4. sử dụng tối đa 14 gậy

   Việc lựa chọn và bổ sung gậy

   Người chơi không thể bắt đầu 1 trận đấu có qui định với hơn 14 gậy trong túi. Người chơi chỉ có thể bổ sung them gậy trong trường hợp bắt đầu trận đấu với ít hơn 14 gậy và số gậy them vào làm tổng số số gậy có lên quá 14.

   Việc bổ sung gậy không được kéo dài quá lâu đến thời gian tạm ngưng ( luật 6-7) và người chơi không được bổ sung và không được mượn bất kỳ cây gậy của các người chơi nào đang thi đấu trên sân hoặc ráp các bộ phận gậy trong vòng đấu được qui định

   Đồng đội có thể sử dụng chung gậy

   Đồng đội có thể chia sẻ gậy nhưng phải đảm bảo tổng số gậy sử dụng bởi người chơi không quá 14 gậy.

   XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 4-4a hoặc b, cho tất cả các vi phạm quá 14 gậy

   Đấu trận – tại cuối hố mà việc vi phạm được phát hiện, vòng đấu sẽ được thay đổi bằng cách bỏ những hố mà vi phạm xảy ra, số lượng hố tối đa bị bỏ là 2 hố trong vòng thi đấu

   Đấu gậy – phạt 2 gậy mỗi hố mà vi phạm xảy ra, phạt tối đa 4 gậy mỗi vòng đấu ( 2 gậy tại mỗi 2 hố đấu tiên việc vi phạm xảy ra)

   Đấu trận hoặc đấu gậy- trong trường hợp việc vi phạm được phát hiện trong khoảng dừng giữa 2 hố, thì sẽ tính là việc vi phạm xảy ra ở hố vừa đánh xong, việc xử phạt theo luật 4-4a hoặc b sẽ không áp dụng cho hố kế tiếp

   Thi đấu bogey và par- xemLưu ý 1 của luật 32-1a.

   Thi đấu Stableford – xemLưu ý 1 của luật 32-1b

   Thông báo và xử lý việc đem quá gậy ra khỏi trận đấu

   Các gậy được mang theo hay sử dụng vi phạm luật 4-3a(iii) hoặc luật 4-4 phải được người chơi đem ra khỏi trận đấu và thông báo với đối thủ trong đấu trận hoặc người ghi điểm hoặc người thi đấu chung trong đấu gậy tức thời ngay khi phát hiện vi phạm. Người chơi không được sử sụng 1 hay các gậy này cho phần còn lại của trận đấu.

   XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 4-4c:

   Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

Leave A Reply

Your email address will not be published.