Cộng Đồng Golf Việt Nam

Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P7

0 161
 • Luật 7: Đánh tập

  7-1. Trước hoặc giữa các vòng đấu

  a. Đấu lỗ

  Vào bất cứ ngày nào trong một cuộc đấu lỗ, đấu thủ có thể luyện tập trên sân đấu trước một vòng đấu.

  b. Đấu gậy

  Vào bất kỳ ngày nào trước một vòng hoặc trong trận đấu quyết định (play off) của đấu gậy, đấu thủ không được quyền luyện tập trên sân đấu hoặc kiểm tra bất kỳ bề mặt của khu lỗ gôn nào trên sân bằng cách lăn một trái bóng, hay làm xù xì, hoặc cào tay bề mặt của nó.

  Khi hai hoặc nhiều vòng của một trận đấu gậy chuẩn bị được đánh vào nhiều ngày kế tiếp nhau, đấu thủ không được phép luyện tập giữa các vòng thi đấu tại bất cứ phần nào chưa đấu trên sân đấu, hoặc thử nghiệm bề mặt của bất kỳ khu lỗ gôn nào của sân bằng cách lăn một trái bóng, làm xù xì hoặc cào tay bề mặt của nó.

  Ngoại lệ: việc luyện tập đẩy hoặc đánh bóng bổng có thể được cho phép tại hoặc gần khu phát bóng đầu tiên trước khi bắt đấu một vòng hoặc trong trận đấu quyết định (play off).

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 7-1 b:

  Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

  Ghi chú: trong điều kiện của một trận đấu (Luật 33-1), ỦY BAN có thể nghiêm cấm việc tập luyện trên sân thi đấu vào bất kỳ ngày diễn ra trận đấu lỗ nào hoặc cho phép tập luyện trên sân đấu hay một phần sân (Luật 33-2c) vào bất kỳ ngày nào hoặc giữa các vòng thi đấu gậy.

  7-2. Trong suốt vòng đấu

  Gôn thủ không được thực hiện các cú đánh thử trong suốt lượt đánh tới lỗ gôn.

  Giữa hai lượt đánh bóng tới lỗ, gôn thủ không được thực hiện các cú đánh thử, ngoại trừ gôn thủ có thể tập đẩy gậy hoặc đánh bóng bổng tại hoặc gần:

  a. khu lỗ gôn vừa đánh,

  b. bất kỳ khu lỗ gôn thực tập nào, hoặc

  c. khu phát bóng của lỗ sắp được đánh trong vòng đó với điều kiện là cú đánh thử đó không được thực hiện từ một chướng ngại và không cố tình trì hoãn cuộc chơi (Luật 6-7).

  Các cú đánh được thực hiện để đưa bóng tới lỗ, mà kết quả của nó đã được quyết định, thì không phải là cú đánh thử.

  Ngoại lệ: khi trận đấu được ỦY BAN tuyên bố ngừng, gôn thủ có thể, trước khi cuộc đấu được bắt đầu lại, luyện tập (a) như đã quy định trong Luật này, (b) ở bất kỳ nơi nào không phải là sân dành cho thi đấu và (c) các trường hợp khác được ỦY BAN cho phép.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 7-2:

  Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh.

  Trong trường hợp vi phạm khi đánh giữa hai lỗ, mức phạt sẽ được áp dụng cho lỗ kế tiếp..

  Lưu ý 1: tập vung gậy không phải là một cú đánh thử và có thể được tiến hành ở mọi nơi với điều kiện là đấu thủ không được phạm Luật.

  Lưu ý 2: trong điều kiện của một trận đấu (Luật 33-1), Ủy ban có thể nghiêm cấm:

  (a) thực tập trên hoặc gần khu lỗ gôn vừa được đánh, và

  (b) lăn một trái bóng trên khu lỗ gôn vừa được đánh.

 • Luật 8: Lời khuyên; Chỉ Line

  8-1. Lời khuyên

  Trong một vòng đấu thông thường, người chơi không được:

  a. đưa ra lời khuyên bất cứ ai trên sân thi đấu trừ đồng đội của mình, hoặc

  b. hỏi bất cứ ai trên sân thi đấu trừ đồng đội của mình và caddie của họ

  8-2. Chỉ Line

  a. Ngoài khu vực Green

  Ở ngoài khu vực green người chơi có thể có quyền nhận lời khuyên chỉ line của bất cứ ai, nhưng không ai được đứng thẳng line hoặc gần line putt hoặc trên đường nối dài qua lỗ của line putt trong lúc anh ta thực hiện cú putt. Tất cả các vật đánh dấu vị trí được đặt bởi người chơihoặc giúp người chơi xác định line đánh phải được lấy đi trước khi người chơi thực hiện cú đánh.

  Ngoại lệ: Cán cờ cắm hoặc được giữ đứng thẳng – xem Luật 17-1.

  b. Trên Green

  Khi bóng đã ở trên green, trước khi thực hiện cú đánh, người chơi, đồng đội của anh ta hoặc caddie của họ có thể, chỉ line cho anh, tuy nhiên lúc chỉ line không được chạm vào mặt green. Cũng không được đặt bất cứ vật đánh dấu nào giúp cho việc căn line khi gạt.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT

  Đấu hố – Thua hố; Đấu gậy – Phạt 2 gậy.

  Chú ý: Trong thi đấu đồng đội (Rule 33-1), Uỷ ban có thể cho phép mỗi đội cử ra một người có quyền đưa ra lời khuyên (bao gồm cả chỉ line gạt) cho các thành viên của đội mình.Uỷ ban có thể thiết lập điều kiện liên quan đến việc chỉ định và cho phép cách hành xử cụ thể của người này và người này phải được Uỷ ban chấp thuận trước khi được phép đưa ra lời khuyên cho thành viên đội mình.

 • Luật 9: Thông tin về số gậy đã đánh

  9-1. Tổng quát

  Tổng số gậymà người chơi đã chơi là bao gồm cả những gậy phát sinh do đã bị phạt .

  9-2.Đối với Match Play

  a. Thông tin về số gậy đã đánh

  Đối thủ được quyền xác nhận “soi”bạn chơi chơi trong suốt quá trình chơitrong một hố về số gậymà người chơi đó đã đánh và cho đến khi số gậyđã đánh đến kếtthúc hố chơi đó.

  b. Thông tin sai.

  Người chơi không được thông báo sai kết quả cho đối thủ của người chơi đó. Nếu như người chơithông báo sai kết quả, người chơi đó sẽ bị xử thua hố gôn đó.

  Người chơi được coi như đã đưa sai thông tin khi:

  (i) Lỗithông báo cho đối thủsớm nhất có thể rằng người chơi đó đã phát sinh thêm gậy phạt,

  Trừ khi (a) anh ta chắc chắn rằng anh ta đã tiến hành theo luậtliên quan đến gậy phạtvà điều này đã được xác nhận bởi đối thủ của anh ta., hoặc khi (b) anh ta đã đính chính ghi lại điểm trước khi đối thủcủa anh ta đánh gậy tiếp theo. ; hoặc

  (ii)Đưa thông tin sai lệch về sốgậy trong suốt quá trình chơi hố đó và đã không sửa lại trước khi đối thủ của anh ta đánh cú bóng tiếp theo; hoặc

  (iii) Đưa thông tin sai lệch về số gậyđã chơikhi kết thúc hố và việc này đối thủbiết về kết quả hố đó, trừ khi anh ta đính chính kết quả đó trước khi một bạn chơi nào đóđánh cú đánhtiếp theo từ điểm phát bónghoặc, ở hố cuối cùng trong trận đấu, trước khi tất cả người chơi rời khỏi putting green.

  Người chơi đã thông báo sai kết quảkể cả khi làdo anh ta đãmắc lỗikhông bao gồm gậy phạtmà anh ta đã không biết rằng anh ta đã cộngthêm vào rồi.Đó là tránh nhiệm của người chơi đó phải nắm rõ Luật

  9-3Trong Stroke Play

  Một đối thủkhi phát sinh them gậy phạt phải báo cho người ký kết quảsớm nhất có thể,

  Luật 10: Thứ tự chơi

  10-1. Thể thức đấu trận

  a.Khi bắt đầu chơi từ khu vực phát bóng

  Bên được vinh dự phát bóng trước ở khu vực phát bóng đầu tiên sẽ được quyết định bởi việc bốc thăm sắp xếp từ trước. Trong trường hợp không có sắp xếp trước, thứ tự phát bóng sẽ được quyết định bởi việc rút thăm tại chỗ (be decided by lot – như tung đồng xu, ném bóng xem bên nào gần mốc nào đó hơn,…)

  Bên nào thắng hố này sẽ được quyền ưu tiên phát bóng ở hố kế tiếp. Nếu các bên hòa nhau ở hố này, thứ tự phát bóng giữa hai bên vẫn được duy trì như ở hố liền kề trước đó.

  b. Trong quá trình thi đấu ở một hố

  Sau khi các người chơi đã bắt đầu phát bóng từ khu vực phát bóng của hố đó, quả bóng nào nằm cách xa hố nhất (xa cờ nhất) sẽ tiếp tục được chơi (đánh) đầu tiên. Nếu các quả bóng cùng có khoảng cách tới hố tương đương nhau hoặc không thể xác định sự khác biệt về khoảng cách giữa vị trí của các quả bóng tới hố, thì thứ tự chơi sẽ được quyết định bởi việc rút thăm tại chỗ.

  Ngoại lệ: Luật 30-3b cho thể thức đấu trận best-ball (quả bóng tốt nhất) và thể thức đấu trận four-ball (bốn bóng)

  Ghi chú: Trong trường hợp quả bóng gốc không thể được tiếp tục chơitừ vị trí hiện tại của nó và người chơi được yêu cầu đánh lại quả bóng từ vị trí gần nhất có thể so với vị trí nguyên thủy nơi mà quả bóng gốc vừa được đánh ngay trước đó (xem Luật 20-5), thứ tự chơi khi đó sẽ được xác định bởi vị trí nguyên thủy nơi mà cú đánh trước vừa được thực hiện. Khi mà quả bóng phải được đánh từ vị trí khác với vị trí nguyên thủy nơi mà cú đánh trước vừa được thực hiện, thứ tự chơi sẽ được xác định theo vị trí mới là vị trí sau khi quả bóng gốc dừng lại hoàn toàn (vị trí dừng của quả bóng sau khi thả bóng – drop ball).

  c. Chơi sai thứ tự

  Khi mà một người chơi chơi (đánh bóng) trong khi đáng nhẽ là lượt chơi của đối thủ, người chơi đó sẽ không bị phạt. Tuy nhiên, đối thủ có thể ngay lập tức yêu cầu người chơi này hủy kết quả cú đánh vừa thực hiện sai thứ tự, và theo đúng thứ tự, người chơi này phải thực hiện lại cú đánh từ vị trí gần nhất có thể so với vị trí nguyên thủy nơi mà quả bóng gốc vừa được đánh ngay trước đó (xem luật 20-5).

  10-2 – Thể thức đấu gậy

  a. Khi bắt đầu chơi từ khu vực phát bóng

  Người chơi, người có vinh dự phát bóng trước ở khu vực phát bóng đầu tiên sẽ được quyết định bởi việc bốc thăm sắp xếp từ trước. Trong trường hợp không bốc thăm sắp xếp trước, thứ tự phát bóng sẽ được quyết định bởi việc rút thăm tại chỗ (be decided by lot – như tung đồng xu, ném bóng xem bên nào gần mốc nào đó hơn,…)

  Người chơi nào có số gậy thấp nhất ở hố này sẽ được vinh dự phát bóng trước ở hố kế tiếp. Người chơi có số gậy thấp thứ hai phát bóng kế tiếp và cứ vậy tiếp tục. Nếu có hai hay nhiều hơn các người chơi có cùng số gậy ở hố này, họ sẽ tiếp tục duy trì thứ tự phát bóng giữa họ như ở hố liền kề trước đó.

  Ngoại lệ: Luật 32-1 (Các giải đấu theo thể thức điểm chấp bogey, par và Stableford)

  b. Trong quá trình thi đấu ở một hố

  Sau khi các người chơi đã bắt đầu phát bóng từ khu vực phát bóng của hố đó, quả bóng nào nằm cách xa hố nhất (xa cờ nhất) sẽ tiếp tục được chơi (đánh) đầu tiên. Nếu hai hay nhiều hơn các quả bóng cùng có khoảng cách tới hố tương đương nhau hoặc không thể xác định sự khác biệt về khoảng cách giữa vị trí của các quả bóng tới hố, thì thứ tự chơi sẽ được quyết định bởi việc rút thăm tại chỗ (be decided by lot).

  Ngoại lệ: Luật 22 (bóng hỗ trợ hay cản trở cú đánh) và 31-4 thể thức đấu gậy four-ball (bốn bóng)

  Ghi chú: Trong trường hợp quả bóng gốc không thể được tiếp tục chơitừ vị trí hiện tại của nó và người chơi được yêu cầu đánh lại quả bóng từ vị trí gần nhất có thể so với vị trí nguyên thủy nơi mà quả bóng gốc vừa được đánh ngay trước đó (xem Luật 20-5), thứ tự chơi khi đó sẽ được xác định bởi vị trí nguyên thủy nơi mà cú đánh trước vừa được thực hiện. Khi mà quả bóng phải được đánh từ vị trí khác với vị trí nguyên thủy nơi mà cú đánh trước vừa được thực hiện, thứ tự chơi sẽ được xác định theo vị trí mới là vị trí sau khi quả bóng gốc dừng lại hoàn toàn (vị trí dừng của quả bóng sau khi thả bóng – drop ball).

  c. Chơi sai thứ tự

  Khi một người chơi chơi sai thứ tự, người chơi đó sẽ không bị phạt và quả bóng sẽ được tiếp tục chơi từ vị trí hiện trạng. Tuy nhiên, nếu Ủy ban xác định rằng, các người chơi đã đồng ý thay đổi thứ tự chơi nhằm đem lại lợi thế cho một trong số họ, tất cả các người chơi này sẽ bị loại khỏi giải đấu.

  (Thực hiện cú đánh trong khi quả bóng khác đang dịch chuyển sau cú đẩy bóng trên khu vực đẩy bóng (putting green) – xem Luật 16-1f)

  (Chơi sai thứ tự trong thể thức đấu gậy bốn người (foursome) – xem Luật 29-3)

  10-3 – Bóng dự bị hoặc Bóng khác từ Khu vực phát bóng

  Nếu một người chơi đánh một quả bóng dự bị hay một quả bóng khác từ khu vực phát bóng, anh ta phải đợi đến sau khi các đối thủ hay bạn chơi của anh ta thực hiện xong cú đánh đầu tiên của họ. Nếu có nhiều hơn một người chơi cần đánh một quả bóng dự bị hay được yêu cầu đánh một quả bóng khác từ khu vực phát bóng, khi đó thứ tự chơi ban đầu được duy trì. Nếu một người chơi chơi một quả bóng dự bị hay một quả bóng khác sai thứ tự chơi, Luật 10-1c hay 10-2c sẽ được áp dụng.

  1. Luật 11: Khu vực phát bóng

   11-1. Phát bóng

   Khi người chơi dùng một quả bóng để chơi từ “khu vực phát bóng”, nó phải được đánh đi từ bên trong “khu vực phát bóng” và từ bề mặt hoặc trên một tee hợp lệ (xem Phụ lục IV) đươc cắm hoặc đặt trên bề mặt của khu vực đó.

   Đối với những mục đích của luật này, bề mặt sân bao gồm điều bất thường trên bề mặt (được tạo bởi người chơi hay không) và cát hoặc những chướng ngại vật tự nhiên (được đặt bởi người chơi hoặc không)

   Nếu người chơi thực hiện “cú đánh” bóng trên một tee không hợp lệ hoặc phát bóng không đúng Luật, người chơi này bị loại.

   Người chơi có thể đứng ngoài để thực hiện cú đánh bóng từ bên trong khu vực phát bóng.

   11-2. Tee-Markers

   Trước khi người chơi thực hiện “cú đánh” đầu tiên với bất kỳ quả bóng nào trên “khu vực phát bóng” của đường golf xác định, Tee-marker được xem là cố định. Trong trường hợp nếu người chơi dịch chuyển hoặc cho phép dịch chuyển tee-marker nhằm mục đính tránh cản trở tư thế đứng đánh bóng, khu vực dự định vung gậy hoặc “đường đánh” của anh ta, người chơi đó phải chịu phạt vì phạm Luật 13-2.

   11-3. Bóng rơi khỏi tee

   Nếu như bóng, khi chưa “trong cuộc” mà rơi khỏi tee hoặc bị đánh văng khỏi tee khi người chơi vào “tư thế chuẩn bị”, quả bóng đó có thể được đặt lại mà người chơi không bị phạt. Tuy nhiên, nếu một “cú đánh” được thực hiện trong những trường hợp này, cho dù bóng có dịch chuyển hay không, “cú đánh” đó vẫn được tính, nhưng không bị phạt.

   11-4. Đánh từ bên ngoài khu vực phát bóng

   a. Thể thức đấu trận

   Nếu một người chơi khi bắt đầu một đường golf, đánh bóng từ bên ngoài”khu vực phát bóng”, người chơi đó không bị phạt, nhưng “đối thủ” có thể ngay lập tức yêu cẩu người chơi hủy “cú đánh” và đánh lại từ phía trong “khu vực phát bóng”.

   b. Thể thức đấu gậy

   Nếu một “đấu thủ”, khi bắt đầu một đường golf, đánh bóng từ bên ngoài ”khu vực phát bóng”, người chơi đó phải chịu phạt 2 gậy và sau đó phải phát bóng lại từ bên trong “khu vực phát bóng”.

   Nếu một “đấu thủ” thực hiện một “cú đánh” từ “khu vực phát bóng” kế tiếp mà không sửa lỗi trước hoặc, trong trường hợp đó là đường golf cuối cùng của vòng thi đấu, người chơi rời khỏi “khu vực gạt bóng” mà không có hành động hay ý định sửa lỗi trước, người chơi đó bị loại.

   Nếu “cú đánh” được thực hiện từ bên ngoài khu vực phát bóng” và bất kỳ “cú đánh” tiếp theo thực hiện bởi “đấu thủ” trên đường golf trước khi người chơi đó sửa lỗi thì người chơi đó sẽ không được tính điểm.

   11-5. Chơi nhầm khu vực phát bóng

   Áp dụng theo luật 11-4

Related posts:

Gỡ rối không cần thay đổi cú swing
Phá vỡ rào cản điểm số
Chip bóng lăn từ những vị trí quanh green
Đấu tay 3 và tay 4
Muốn đánh cát phải hiểu cát?
3 chìa khóa chính cho một cú đánh gậy sắt
Những cú slice đáng ghét
Tại sao tôi không thể đánh bóng đi xa, lỗi và cách sửa
Kiểu swing 2 mặt phẳng dành cho golfer có cơ thể không dẻo hoặc lớn tuổi. P1
Các tư thế của cơ thể trong cú swing của golfer chuyên nghiệp mà chúng ta có thể so sánh luyện tập
Cú swing của các huyền thoại gôn và cái nhìn cận cảnh về Ben Hogan
CoP, CoM và những điều về chuyển trọng tâm cơ thể khi swing
Những nguyên nhân dẫn đến trình độ chơi golf của bạn không được nâng cao
Loạt bài phân tích về swing của Ben Hogan - Bài số 3 - Video
Mẹo luyện tập để có cú đánh delay hoàn hảo nhất
8 lý do khiến bạn không thể chơi golf giỏi hơn

Leave A Reply

Your email address will not be published.