iq option

Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P8

0 281
 • Luật 12: Tìm và nhận dạng bóng

  12-1. Thấy bóng; Tìm bóng

  Một người chơi không nhất thiết phải có quyền nhìn thấy bóng của mình khi thực hiện “cú đánh”.

  Trong khi tìm bóng ở bất cứ đâu trên sân, người chơi có thể chạm hoặc rẽ cỏ dài, sậy, cây bụi nhỏ, cây bụi lớn, cỏ dài ở viền rough hoặc những thứ tương tự, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để tìm hoặc xác định bóng, với điều kiện không làm cải thiện vị trí của bóng, khu vực người chơi dự định tạo tư thế sẵn sàng hoặc vung gậy hay đường đánh, nếu bóng đã di chuyển, Luật 18-2a được áp dụng trừ những điều kiện ở mục a-d của Luật này.

  Ngoài các phương pháp tìm và xác định một quả bóng nếu không đúng Luật, người chơi cũng có thể tìm và xác định bóng theo Luật 12-1 như sau:

  a. Tìm hoặc xác định bóng bị cát che phủ

  Nếu bóng của người chơi nằm đâu đó trên sân và được tin rằng bị cát che phủ, đến nỗi không thể tìm thấy hoặc xác định được, người chơi có thề chạm vào hoặc dịch chuyển cát để tìm bóng hoặc xác định bóng mà không bị phạt. Nếu bóng được tìm thấy và xác nhận là của người chơi đó thì người chơi đó phải đặt lại vị trí của bóng sao cho càng gần với vị trí ban đầu càng tốt bằng cách phủ cát lại nguyên trạng. Nếu quả bóng dịch chuyển khi chạm hoặc dời cát trong lúc t́m hoặc xác định bóng, người chơi sẽ không bị phạt; bóng phải được đặt lại và lấp cát về nguyên trạng.

  Khi lấp cát lại nguyên trạng theo Luật này, người chơi được phép chừa một phần nhỏ của bóng để nhìn thấy được.

  b. Tìm hoặc xác định bóng bị che phủ bởi vật cản rời trong bẫy 

  Trong bẫy, nếu bóng của người chơi được tin rằng bị vật cản rời che phủ, đến nỗi không thể tìm thấy hoặc xác định được, người chơi có thề chạm vào hoặc dịch chuyển vật cản rời để tìm bóng hoặc xác định bóng mà không bị phạt. Nếu bóng được tìm thấy và xác nhận là của người chơi đó thì người chơi đó phải thay thế những vật cản rời. Nếu quả bóng đã di chuyển khi chạm hoặc dời vật cản rời trong lúc tìm hoặc xác định bóng, Luật 18-2a được áp dụng; nếu bóng dịch chuyển trong lúc thay vật cản rời, người chơi sẽ không bị phạt và bóng phải được đặt lại .

  Nếu bóng hoàn toàn bị che phủ bởi vật cản rời, người chơi phải che (lấp) lại bóng bằng chướng ngại vật đó nhưng được phép chừa một phần nhỏ của bóng để nhìn thấy được.

  c. Tìm bóng trong nước hoặc bẫy nước

  Nếu một quả bóng được tin rằng đang nằm dưới nước trong một bẫy nước, người chơi có thể dùng gậy hoặc không để dò tìm bóng dưới nước mà không bị phạt. Nếu quả bóng dưới nước không may bị đã di chuyển trong lúc dò tìm, người chơi sẽ không bị phạt, quả bóng phải được đặt lại, trừ khi người chơi chọn tiến hành theo Luật 26-1. Nếu quả bóng đã di chuyển không nằm trong nước hoặc quả bóng vô tình bị dịch chuyển bởi người chơi mà không phải trong khi dò tìm, Luật 18-2a được áp dụng.

  d. Tìm bóng trong vật cản hoặc nằm trong điều kiện mặt sân bất thường

  Nếu một quả bóng nằm trên hoặc trong một vật cản hoặc nằm trong điều kiện mặt sân bất thường vô tình bị dịch chuyển trong lúc tìm kiếm, người chơi sẽ không bị phạt; bóng phải được thay thế trừ khi người chơi chọn tiến hành theo Luật 24-1b, 24-2b hoặc 25-1b nếu có thể áp dụng. Nếu người chơi thay bóng khác, người chơi đó vẫn có thể tiến hành theo một trong những Luật đó, nếu có thể áp dụng.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 12-1:

  Match Play – Thua lỗ đó; Đấu gậy – Phạt 2 gậy

  (Để cải thiện vị trí bóng, khu vực dự định đánh bóng hoặc swing, hoặc đường đánh bóng – xem Luật 12-2)

  Luật 12-2. Nhấc bóng để xác định

  Trách nhiệm chơi đúng bóng thuộc về người chơi. Mỗi người chơi nên đánh dấu nhận dạng riêng trên bóng của mình.

  Nếu một người chơi tin rằng một quả bóng trên sân thuộc về mình, nhưng không thể xác định được, người chơi đó có thể nhấc quả bóng lên để xác minh, mà không bị phạt. Quyền được nhấc bóng để xác minh là bổ sung cho những hành động được cho phép bởi Luật 12-1.

  Trước khi nhấc bóng, người chơi phải thông báo ý định của mình cho đối thủ nếu đó là thể thức đấu trận hoặc người ghi điểm hay fellow-competitor cùng trong thể thức đấu gậy và đánh dấu lại vị trí của bóng. Sau đó người chơi có thể nhấc bóng lên để xác định, miễn là anh ta cho đối thủ, người ghi điểm hoặc fellow-competitor cơ hội để quan sát khi anh ta nhấc bóng lên và đặt lại. Quả bóng không được làm sạch hơn mức cần thiết để xác định khi được nhấc lên theo Luật 12-2.

  Nếu quả bóng thuộc về người chơi và anh ta không tuân thủ tất cả hoặc một phần nào đó của quy trình này, hoặc người chơi nhấc bóng để xác minh mà không có lý do chính đáng, người chơi đó sẽ bị phạt 1 gậy. Nếu quả bóng được nhấc là của người chơi đó, anh ta phải đặt lại vị trí cũ. Nếu người chơi không thực hiện đúng, anh ta sẽ bị phạt theo quy định chung dựa trên Luật 12-2, nhưng ngoài ra không có hình phạt bổ sung theo Luật này.

  Ghi chú: Nếu vị trí ban đầu của bóng cần thay bị thay đổi, xem Luật 20-3b

  * XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 12-2:

  Match Play – Thua lỗ đó; Đấu gậy – Phạt 2 gậy

  * Nếu người chơi bị phạt khi vi phạm luật 12-2, anh ta sẽ không bị tính thêm hình phạt bổ sung nào theo Luật này

 • Luật 13: Đánh bóng ở vị trí bóng nằm

  13-1. Điều khoản chung

  Bóng phải được đánh ở nơi nó đang nằm, trừ khi có những quy định khác ở trong Luật (Bóng bị di chuyển – Xem Luật 18)

  13-2. Cải thiện vị trí bóng, khu vực dự kiến đứng hoặc swing, hoặc đường đánh bóng

  Người chơi không được phép cải thiện hoặc cho phép cải thiện:

  * vị trí hoặc chỗ nằm của quả bóng của anh ta,

  * khu vực anh ta định đứng hoặc thực hiện cú swing,

  * đường đánh bóng, hoặc khoảng mở rộng hợp lý của đường đánh bóng đến trước hố, hoặc

  * khu vực mà anh ta thả bóng hay đặt bóng, bằng những hành động sau:

  * nhấn (ấn) đầu gậy xuống đất,

  * di chuyển, bẻ cong hay vứt bỏ những vật cản đang mọc hay vật cố định (bao gồm cả những vật cản không thể di chuyển và những chướng ngại đánh dấu khu vực OB )

  * tạo ra hay làm phẳng mặt sân,

  * gạt bỏ, hay ấn xuống phần cát, đất xốp, hay thay thế các divots, hoặc

  * gạt bỏ sương, băng giá hoặc nước

  Tuy nhiên, người chơi sẽ không bị phạt trong những trường hợp sau:

  * chạm nhẹ mặt gậy xuống đất khi addressing the ball,

  * chuẩn bị tư thế đánh một cách hợp lý,

  * khi thực hiện cú đánh, hoặc khi người chơi đưa gậy ra phía sau, chuẩn bị cho cú đánh, và cú đánh đó được thực hiện,

  * sửa hoặc làm phẳng phần bất thường của mặt sân trên khu vực phát bóng, hay gạt sương, băng giá hoặc nước khỏi khu vực phát bóng, hoặc

  * gạt cát, sỏi, hay sửa mặt sân bị hỏng trên khu vực gạt bóng. (xem thêm Luật 16-1)

  Ngoại trừ: Bóng ở trong bẫy (Luật 13-4)

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT

  Đấu đối kháng – Thua hố đó; Đấu gậy – phạt 02 gậy

  13-3: Tạo chỗ để đứng

  Người chơi được quyền là đăt chân chắc chắn để đứng thực hiện cú đánh, nhưng anh ta không được tạo ra chỗ cho tư thế đứng của mình.

  13-4 – Bóng trong bẫy; Những hành vi bị cấm

  Trừ khi được quy định trong Luật, trước khi thực hiện cú đánh bóng ở trong bẫy (bất kể là bẫy cát, hay bẫy nước), hay trước khi lấy bóng ra khỏi bẫy, hay trước khi thả, hay đặt bóng trong bẫy, người chơi không được phép:

  a. Kiểm tra tình trạng của bẫy, hay những khu vực tương tự như bẫy;

  b. Dùng tay hay gậy chạm vào đất hay nước ở trong bẫy; hoặc

  c. Chạm vào hay di chuyển vật cản rời nằm trong hay chạm vào bẫy

  Ngoại trừ:

  1. Những hành động của người chơi không bị quy kết là nhằm mục đích kiểm tra tình trạng của bẫy hoặc tác động thay đổi vị trí bóng, và không bị phạt gậy nếu người chơi (a) chạm vào đất hay vật cản rời trong bẫy để tránh bị ngã, hoặc di chuyển chướng ngại vật, đo đạc hay đánh dấu vị trí, nhặt, nhấc, đặt hay thay thế bóng theo Luật hoặc (b) đặt các cây gậy của anh ta trong bẫy.

  2. Bất kỳ lúc nào, người chơi cũng có quyền gạt lại cát, đất bên trong bẫy, miễn là việc này nhằm mục đích duy nhất để sửa lại sân chơi, và không vi phạm Luật 13-2 liên quan đến cú đánh tiếp. Nếu đã đánh bóng đã đi ra khỏi khu vực bẫy thì anh ta được phép sửa lại cát, đất bên trong bẫy.

  3. Nếu người chơi đánh bóng từ bẫy, và bóng lại rơi sang bẫy khác, Luật 13-4 a sẽ không được áp dụng đối với bất kỳ hành động nào diễn ra trong bẫy mà quả bóng vừa được đánh từ đó ra.

  Lưu ý: Bất kỳ lúc nào, kể cả lúc nhắm đánh hay lúc đưa gậy ra phía sau để thực hiện cú đánh, người chơi có quyền chạm vào, có thể bằng gậy hay cái gì khác, những chướng ngại vật, hay công trình mà Ủy ban tuyên bố đó là một phần không của sân hay có thể chạm vào cỏ, bụi cây, cây cối hay những thứ khác mọc trên đất.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT

  Đấu đối kháng – Thua hố đó; Đấu gậy – phạt 02 gậy

 • Luật 14: Đánh bóng 

  14-1. Bóng đã hoàn toàn được đánh

  Bóng được xác định đã hoàn toàn được đánh bằng đầu gậy và bắt buộc không được đẩy, kéo hoặc múc.

  14-2. Trợ giúp

  Khi đang thực hiện cú đánh , người chơi không được :

  a. Nhận được sự trợ giúp vật lý hoặc bảo vệ từ các tác nhân khác; hoặc

  b. Để cho caddie, đồng đội hoặc caddie của đồng đội vào thay vị trí của mình hoặc gần với đường đánh bóng hoặc đường gạt bóng

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 14-1 hoặc 14-2:

  Đấu lỗ – Thua lỗ đó; Đấu gậy – 2 gậy phạt

  14-3.Thiết bị nhân tạo, các thiết bị không phổ biến và cách sử dụng không phổ biến các Thiết bị

  R&A giữ quyền, tại bất cứ thời điểm nào, thay đổi Luật liên quan đến thiết bị nhân tạo, các thiết bị không phổ biến và cách sử dụng không phổ biến các thiết bị và thay đổi cách giải thích liên quan đến các Luật này.

  Khi người chơi có sự hoài nghi khi lựa chọn sử dụng các thiết bị có thể cấu thành việc vi phạm Luật 14-3 nên tham khảo R&A. Nhà sản xuất sẽ phải đệ trình đến R&A mẫu thiết bị được sản xuất trước khi nó được quyết định đưa vào sử dụng trong một vòng đấu thông thường vì nó sẽ có thể làm cho người chơi vi phạm Luật 14-3.

  Mẫu trở thành tài sản của của R&A với mục đích tham chiếu. nếu nhà sản xuất không nộp mẫu hoặc khi nộp mẫu mà không chờ quyết định mà đã tiến hành sản xuất hoặc/và tiếp thị sản phẩm thì nhà sản xuất phải chấp nhận nhận những rủi ro của việc sử dụng những sản phẩm có thể gây vi phạm Luật.

  Loại trừ được chỉ ra trong Luật , trong vòng đấu thông thường người chơi sẽ không được sử dụng bất cứ dụng cụ nhân tạo hoặc thiết bị không phổ biến hoặc cách sử dụng thiết bị một cách không phổ biến:

  a. Có thể trợ giúp anh ta thực hiện cú đánh hoặc trong cuộc chơi của anh ta; hoặc

  b. Cho mục đích đánh giá hoặc đo lường khoảng cách hoặc các điều kiện ảnh hưởng đến cuộc chơi; hoặc

  c. Có thể trợ giúp để nắm gậy, ngoại trừ khi:

  (i) găng tay bị hỏng ;

  (ii) nhựa thông, bột làm khô hoặc kem được sử dụng; và

  (iii) khăn lau hoặc khăn tay có thể dung để cuốn quanh tay nắm gậy.

  Ngoại lệ:

  1.Người chơi không vi phạm Luật nếu (a) thiết bị hoặc dụng cụ được thiết kế có tác dụng làm giảm đau trong y khoa. (b) người chơi có xác nhận lý do y khoa khi sử dụng thiết bị hoăc dụng cụ, và (c) Ủy ban đã đồng ý việc sử dụng không giúp người chơi tạo bất cứ lợi thế nào với người chơi khác.

  2. Người chơi không vi phạm Luật nếu sử dụng thiết bị theo tập quán truyền thống đã được chấp nhận.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 14-3

  Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu

  Lưu ý : Ủy ban có thể đưa ra Luật địa phương cho phép người chơi sử dụng các dụng cụ đo hoặc chỉ đo lường khoảng cách mà thôi.

  14-4. Đánh bóng nhiều hơn một chạm

  Nếu người chơi đánh bóng nhiều hơn một chạm trong một cú đánh , người chơi phải tính cú đánh và cộng thêm một cú đánh phạt, tổng cộng chỉ là hai cú đánh.

  14-5. Đánh bóng đang di chuyển

  Người chơi không được thực hiện cú đánh khi quả bóng đang di chuyển

  Ngoại lệ:

  * Bóng rơi ra khỏi tee- Luật 11-3

  * Đánh bóng nhiều hơn một chạm – Luật 14-4

  * Bóng di chuyển trên nước- Luật 14-6

  Khi bóng bắt đầu di chuyển khi người chơi bắt đầu cú đánh hoặc chuyển động gậy về phía sau khi thực hiện cú đánh , anh ta không phải chịu phạt trong Luật này khi đánh bóng đang di chuyển nhưng không được miễn phạt dưới các Luật sau :

  * Bóng vẫn còn di chuyển bởi người chơi – Luật 18-2a

  * Bóng vẫn còn di chuyển sau khi nhắm – Luật 18-2b

  * (Bóng dược chủ tâm làm lệch hướng hoặc dừng lại bởi người chơi , đồng đội hoặc caddie- xem Luật 1-2)

  14-6. Bóng đang di chuyển trong nước

  Khi bóng đang di chuyển trong nước và trong bẫy nước , người chơi có thể thực hiện cú đánh mà không bị phạt, nhưng không được chậm trễ thực hiện cú đánh với mục đích để gió hoặc luồng nước có thể cải thiện vị trí bóng. Bóng di chuyển trong bẫy nước có thể nhặt lên nếu người chơi chọn viện dẫn Luật 26.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 14-5 HOẶC 14-6:

  Đấu lỗ – Thua lỗ đó; Đấu gậy – Phạt hai gậy

Related posts:

Gỡ rối không cần thay đổi cú swing
Đánh bóng trong khu vực cỏ cao, đánh luồn dưới cây, đánh vượt qua cây
Cú đánh lăn bằng gậy hybrid
Làm thế nào để chip bóng bổng, thấp, hay trung bình?
Hook là gì ? Draw là gì? Slice là gì?
Kiểu swing 2 mặt phẳng dành cho golfer có cơ thể không dẻo hoặc lớn tuổi.
Phù thủy Butch Harmon hướng dẫn sửa slice và tăng sức mạnh trong 3 giây
Đánh quả nào cũng bổng tít lên trời
Khắc phục cú Shank trong chơi golf
Bẫy nước khi chơi Golf
Swing chuẩn xác
Giảm độ xoáy ở những cú tee shot
Tổng hợp khảo sát những cách cầm gậy của 200 vận động viên chuyên nghiệp tham gia PGA Tour – Phần 1
Giải mã những thuật ngữ golf phổ biến mà golfer cần biết (Phần 1)
Cách chọn gậy Putter chuẩn xác nhất cho mọi golfer
HLV trong top ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 chia sẻ 10 chú ý để cải thiện kỹ năng gạt bóng

Leave A Reply

Your email address will not be published.