iq option

Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P9

0 275
 • Luật 15: Bóng Thay Thế; Sai Bóng

  15-1 Thông tin chung

  Người chơi phải hoàn thành hố gôn với bóng được đánh từ khu vực đài phát bóng, trừ trường hợp bóng bị mất hoặc bị OB hoặc do người chơi thay thế bằng 1 bóng khác, cho dù là việc thay thế có được cho phép hay không ( xem luật 15-2). Nếu người chơi đánh sai bóng, xem luật 15-3.

  15-2 Bóng Thay Thế

  Người chơi có thể thay thế bóng khác khi tiến hành theo luật cho phép người chơi đánh, thả bóng hay đặt 1 bóng khác để hoàn thành việc thi đấu hố gôn. Bóng thay thế trở thành bóng trong cuộc

  Nếu người chơi thay thế bóng khi không được cho phép theo luật, bóng thay thế này không phải là bóng sai (wrong ball); mà sẽ trở thành bóng trong cuộc. Nếu sai phạm không được xử lý theo luật 20-6 và người chơi thực hiện cú đánh với bóng thay thế bị sai này, người chơi sẽ thua hố gôn đó trong thể thức đấu trận (match play) hoặc bị phạt 2 gậy trong thể thức đấu gậy theo luật áp dụng, và trong đấu gậy thì người chơi phải tiếp tục thi đấu với bóng thay thế này.

  Trường hợp ngoại lệ:Nếu người chơi bị phạt do thực hiện cú đánh sai chỗ, sẽ không có gậy phạt cộng thêm nào cho lỗi thay thế bóng sai qui định.

  (Đánh bóng sai chỗ – xem luật 20-7)

  15-3 Sai Bóng

  a. Thế thức đấu trận

  Nếu người chơi thực hiện cú đánh với bóng sai, người chơi sẽ thua hố này.

  Nếu bóng sai thuộc về 1 người chơi khác, người chơi chủ của bóng này phải đặt bóng vào vị mà bóng sai được đánh trước đó.

  Nếu người chơi và đối thủ đổi bóng trong khi thi đấu 1 hố gôn, thì người đầu tiên thực hiện cú đánh vào bóng bị sai thì sẽ thua hố gôn đó; trong trường hợp không xác định được việc bóng sai, thì hố gôn sẽ được thi đấu tiếp với sự thay đổi bóng này.

  Trường hợp ngoại lệ:Người chơi sẽ không bị phạt khi thực hiện cú đánh vào bóng sai nếu bóng này nằm trong nước ở trong bẫy nước. Bất kì cú đánh nào vào bóng sai nằm trong nước ở bãy nước sẽ không được tính vào điểm người chơi. Người chơi phải sửa vi phạm này bằng cách đánh với bóng đúng khác theo qui định của luật.

  (Đặt và thay thế bóng – xem luật 20-3)

  b. Thể thức đấu gậy

  Nếu đấu thủ thực hiện 1 hay nhiều cú đánh và bóng sai, đấu thủ sẽ bị phạt 2 gậy.

  Đấu thủ sẽ phải sửa lỗi sai phạm bằng cách đánh cùng bóng theo luật qui định. Nếu đấu thủ không hoàn thành việc sửa sai phạm trước khi thực hiện cú đánh ở khu vực phát bóng kế tiếp, hoặc trong trường hợp đây là hố gôn cuối cùng của trận đấu và đấu thủ không thong báo ý định của mình trong việc sửa sai phạm trước khi rời khỏi Green, đấu thủ sẽ bị hủy kết quả.

  Các cú đánh được thực hiện bởi đấu thủ với bóng sai sẽ không được tính vào kết quả. Nếu bóng sai thuộc về 1 đấu thủ khác, thì người chủ của bóng này phải đặt bóng vào vị trí mà bóng sai được đánh từ lần đầu tiên.

  Trường hợp ngoại lệ:Đấu thủ sẽ không bị phạt trong trường hợp thực hiện cú đánh với bóng sai nằm trong nước ở bẫy nước.

  Tất cả các cú đánh với bóng sai nằm trong nước ở bẫy nước sẽ không được tính điểm.

  ( Đặt và thay thế bóng – xem luật 20-3)

  Luật 16: Green

  16-1 Tổng Quát 

  a. Chạm vào đường đẩy bóng

  Không được chạm vào đường đẩy bóng trừ những trường hợp sau:

  (i) người chơi có thể dời những vật cản không cố định nhưng không được ấn bất cứ thứ gì xuống

  (ii) người chơi có thể đặt gậy trước bóng khi addressing nhưng không được ấn bất cứ thứ gì xuống.

  (iii) để đo đạc – Luật 18-6

  (iv) nhấc bóng lên hoặc đặt bóng trở lại – Luật 16-1b

  (v) nhấn cái mác bóng xuống

  (vi) khi đang sửa chữa một hố cờ cũ hay vết bóng rơi trên green – Luật 16-1c; và

  (vii) dọn dẹp những vật cản có thể dời được – Luật 24-1

  (xác định đường đẩy bóng trên green – xem Luật 8-2b)

  b. Nhấc và lau bóng

  Bóng trên green có thể được phép nhấc và nếu muốn, có thể lau sạch. Vị trí của bóng phải được đánh dấu trước khi bóng được nhấc lên và sau đó bóng phải được đặt lại vị trí cũ (xem Luật 20-1). Khi có một quả bóng đang di chuyển trên green thì không được nhấc qủa bóng khác nếu quả đó có thể làm ảnh hưởng đến hướng đi của quả bóng đang di chuyển.

  c. Sửa chữa hố cờ cũ, dấu bóng rơi và những hư hại khác

  Người chơi có thể sửa chữa một hố cờ cũ hay những hư hại khác trên green tạo ra bởi va chạm của bóng rơi, bất kể bóng của người chơi có nằm trên green hay chưa. Nếu bóng hay cái mác bóng bị di chuyển trong lúc sửa chữa, quả bóng hay cái mác bóng phải được đặt lại vị trí cũ. Sẽ không bị phạt, nếu như bóng hay cái mác bóng bị di dời trực tiếp hay gián tiếp xuất phát từ hoạt động sửa chữa một hố cờ cũ hay những hư hại khác trên green tạo ra bởi bóng rơi. Nếu không, thì áp dụng Luật 18.

  Không được sửa chữa những hư hại khác trên vùng đẩy bóng nếu việc này có thể hổ trợ người chơi trong việc đẩy bóng sau đó.

  d. Thăm dò bề mặt green

  Trong một vòng thi đấu, người chơi không được thăm dò bề mặt của bất kỳ green nào bằng cách lăn một quả bóng hay làm thô đi hoặc xước mặt green.

  Ngoại lệ: Khi đang đánh giữa hai hố, người chơi có quyền thử bề mặt của green tập hoặc green của hố vừa đánh xong, trừ khi Uỷ ban không cho phép việc này. (XemLưu ý 2 ở Luật 7-2)

  e. Dạng chân qua, hay Dẫm lên đường Đẩy bóng

  Người chơi không được đẩy bóng trên vùng đẩy bóng trong tư thế dang chân trên (Line Put), hay có một chân dẩm lên đường đẩy bóng hoặc đường kéo dài của hướng đẩy bóng ra phía sau quả bóng. (Đường này kết thúc ở Hố và không kéo dài sau hố)

  Ngoại Lệ: Không phạt: nếu vô tình đứng lên, hay dang chân qua đường đẩy bóng (hoặc đường kéo dài của hướng đẩy bóng ra phía sau bóng) để tránh dẩm lên đường đẩy bóng (hay đường đẩy bóng tiềm năng) của bạn chơi

  f. Đánh bóng khi một quả bóng khác đang di chuyển

  Người chơi không được đánh bóng khi một quả bóng khác đang di chuyển từ một cú đánh được thực hiện trên green, trừ trường hợp, không có phạt nếu đó là lượt của người đó.

  (Nhấc bóng đang hỗ trợ hoặc cản trở cuộc chơi trong khi bóng đang lăn – xem Luật 22)

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 16-1:

  Đấu hố: Thua hố

  Đấu gậy: phạt hai gậy

  (Vị trí của caddie hay đồng đội – xem Luật 14-2)

  (Nhầm khu vực đẩy bóng, Green khác – xem Luật 25-3)

  16-2 Bóng ở miệng hố

  Khi bất kể một phần nào của quả bóng đang ở miệng hố, người chơi được quyền có đủthời gian đi tới hố nếu không nhằm làm chậm cuộc chơi, và cộng thêm 10 giây để xem bóng đã dừng hoàn toàn chưa. Nếu đến lúc đó mà quả bóng vẫn không rơi vào hố, nó được quyết định là đã dừng. Nếu sau đó bóng rơi vào hố, người chơi được xem là đã đưa bóng vào hố với cú đánh cuối cùng vừa rồi, và phải thêm một gậy phạt vào điểm của hố này; ngoài ra, không có quy định về phạt ở Luật này.

  (Chậm thái quá – xem Luật 6-7)

 • Luật 17: Cọc cờ

  17-1 Trông Cờ, Tháo Cờ Ra hay Cầm Cờ Lên

  Trước khi thực hiện cú đánh từ bất cứ đâu trên sân, người chơi có quyền yêu cầu người khác trông cờ, tháo cờ ra hay cầm cờ lên để chỉ vị trí của hố cờ.

  Nếu không trông, tháo ra hay cầm cờ lên trước khi người chơi thực hiện cú đánh thì sẽ không được trông, tháo ra hay cầm cờ lên trong khi đang thực hiện cú đánh, lúc bóng đang di chuyển, nếu như việc này sẽ ảnh hưởng đến việc bóng di chuyển (Có thể dịch thoáng hơn là “ảnh hưởng đến hướng đi của bóng” nhưng cần cân nhắc vì “movement” không phải là “direction – hướng đi” và có lí do để R&A ghi là “movement” mà không dung chữ “direction”)

  Lưu ý 1: Nếu cờ trong lỗ và có ai đó đang đứng gần cờ khi có một cú đánh đang được thực hiện thì người đó được xem là đang trông cờ.

  Lưu ý 2: Nếu, trước khi thực hiện cú đánh, có ai đó trông cờ, tháo cờ ra hay cầm cờ lên và người chơi biết được điều này và không phản đối, thì người chơi xem như đã cho phép việc này.

  Lưu ý 3: Nếu bất cứ ai trông cờ, hay cầm cờ lên trong lúc cú đánh đang được thực hiện thì người này được xem như đang trông cờ cho đến khi bóng ngừng di chuyển

  (Di chuyển cờ đang được trông, tháo ra hay cầm lên khi bóng đang di chuyển: Xem Luật 24-1)

  17-2 Trông Cờ Mà Không được Sự đồng ý Của Người Chơi

  Nếu đối thủ hay caddie của đối thủ trong thi đấu đối kháng (match play) hay một người cùng thi đấu khác hay caddie của người đó trong thi đấu gậy, trông cờ, tháo cờ ra hay cầm cờ lên mà không có sự đồng thuận của người chơi hay người chơi không biết trước trong khi người đang thực hiện cú đánh hay lúc bóng đang di chuyển, và hành động này có thể ảnh hưởng đến hướng đi của bóng, đối thủ hay người cùng thi đấu khác sẽ bị phạt.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 17-2 hay 17-2:

  Thi đấu lổ: Thua lổ. Thi đấu gậy: 2 gậy.

  *Trong thi đấu gậy, nếu phạm luật 17-2 và bóng của người thi đấu đụng vào cọc cờ, đụng vào người trông cờ hay bất cứ thứ gì người đó mang theo thì người đánh không bị phạt. Bóng được đánh tiếp từ vị trí bóng dừng, trừ khi nếu cú đánh thực hiện trên green thì cú đánh bị hủy và phải đặt bóng về chổ cũ và đánh lại.

  17-3 Bóng chạm vào cọc cờ hay người trông cờ.

  Bóng của người chơi không được chạm vào:

  a. Cọc cờ khi nó đang được trông, tháo ra hay cầm lên

  b. Người trông cờ hay đang cầm cờ lên hay bất cứ thứ gì người đó mang theo; hay

  c. Cọc cờ trong hố, không được trông, sau khi cú đánh đã được thực hiện trên green.

  Ngoại Lệ: Khi cờ được trông, tháo ra hay giữ lên mà không có sự đồng thuận của người chơi – Xem Luật 17-2

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 17-3:

  Thi đấu lỗ: Thua lỗ. Thi đấu gậy: Phạt 2 gậy và bóng đánh tiếp từ vị trí bóng nằm.

  17-4. Bóng Tựa vào Cọc Cờ

  Khi bóng của người chơi dựa vào cọc cờ nằm trong lỗ và bóng chưa được xem là “vào hố,” người chơi hay một người khác với sự cho phép của người chơi có thể xê dịch cờ hay tháo cờ ra và nếu bóng rơi vào hố thì người chơi xem như đã đánh bóng vào với cú đánh cuối cùng; nếu không thì quả bóng, nếu di chuyển, sẽ phải được đặt trên mép hố và không phạt.

  Luật 18: Bóng đang nằm bị di chuyển

  18-1. Do nhân tố ngoài cuộc

  Nếu trái bóng đang nằm im lại bị dịch chuyển bởi một nhân tố ngoài cuộc, sẽ không bị phạt và bóng phải được đặt lại.

  Ghi chú: Một câu hỏi thực tế là bóng có bị nhân tố bên ngoài làm dịch chuyển hay không. Để áp dụng Luật này cần phải biết hoặc gần như chắc chắn rằng bóng bị nhân tố bên ngoài làm dịch chuyển. Nếu không biết hoặc không chắc chắn, gôn thủ phải đánh bóng từ nơi bóng nằm hoặc, nếu không tìm ra bóng, tiến hành theo Luật 27-1.

  (Bóng gôn thủ đang nằm im bị một trái bóng khác làm dịch chuyển-xem Luật 18-5)

  18-2. Do gôn thủ, đồng đội, người nhặt bóng hoặc trang bị

  a. Nguyên tắc chung

  Khi bóng của gôn thủ đang ở trong cuộc, nếu:

  (i) gôn thủ, đồng đội hoặc người nhặt bóng của họ:

  • nhấc hoặc xê dịch bóng,

  • cố tình chạm vào nó (trừ khi chạm bóng bằng gậy hoặc động tác vào bóng) hoặc

  • làm cho nó bị xê dịch trừ khi được Luật cho phép; hoặc

  (ii) các trang thiết bị của chính gôn thủ hoặc đồng đội của mình làm cho bóng xê dịch, gôn thủ bị phạt một cú đánh.

  Nếu trái bóng bị dịch chuyển, nó phải được đặt lại trừ khi sự xê dịch của bóng xảy ra sau khi gôn thủ bắt đầu thực hiện cú đánh hoặc cú vung gậy về phía sau để đánh và cú đánh được thực hiện.

  Theo Luật thì sẽ không có bất kỳ hình thức phạt nào nếu như nếu gôn thủ vô tình làm cho bóng di chuyển trong các trường hợp nêu sau:

  • Khi tìm bóng trong một chướng ngại bị che phủ bởi các vật xê dịch được hoặc cát, đối với trái bóng trong một địa hình đặc biệt hoặc đối với trái bóng được cho là nằm trong nước của chướng ngại nước – Luật 12-1.

  • Khi sửa chữa cho một vật lấp lỗ hoặc dấu bóng – Luật 16-1 c

  • Khi đo khỏang cách – Luật 18-6

  • Khi nhấc bóng theo một Luật – Luật 20-1

  • Khi đặt hoặc đặt lại bóng theo một Luật – Luật 20-3 a

  • Khi dọn một vật xê dịch được trên khu lỗ gôn – Luật 23-1

  • Khi di chuyển các vật cản nhân tạo xê dịch được – Luật 24-1

  b. Bóng di chuyển sau khi vào bóng

  Nếu bóng trong cuộc của gôn thủ di chuyển sau khi đã vào bóng (không phải là kết quả của một cú đánh) thì gôn thủ được xem là đã di chuyển bóng và bị phạt một cú đánh.

  Bóng phải được đặt lại trừ khi sự di chuyển của bóng xảy ra sau khi gôn thủ đã bắt đầu cú đánh hoặc cú vung gậy ra phía sau để đánh và cú đánh được thực hiện.

  Ngoại lệ: Nếu như xác định được hay hầu như chắc chắn là gôn thủ không làm trái bóng di chuyển thì luật 18-2b không áp dụng (không phạt).

  18-3. Do đối thủ, người nhặt bóng hoặc trang bị trong đấu lỗ

  a. Trong khi tìm bóng

  Nếu trong khi tìm bóng của gôn thủ, bóng bị di chuyển bởi đối phương, người nhặt bóng hoặc trang bị của người này làm di chuyển bóng, chạm hoặc làm cho nó di chuyển, sẽ không bị phạt. Nếu trái bóng bị di chuyển, nó phải được đặt lại.

  b. Ngoài khi tìm bóng

  Nếu, ngoài khi tìm bóng, đối phương, ngươi nhặt bóng hoặc trang bị của người này di chuyển bóng, cố ý chạm vào hoặc làm cho nó bị di chuyển, thì trừ khi Luật có quy định riêng, đối phương sẽ bị phạt một cú đánh. Nếu trái bóng di chuyển, nó phải được đặt lại.

  (Đánh bóng sai – xem Luật 15-3)
  (Bóng di chuyển trong khi đo khỏang cách – xem Luật 18-6)

  18-4. Do bạn đấu, người nhặt bóng hoặc trang bị trong đấu gậy

  Nếu bạn đấu, người nhặt bóng hoặc trang bị của người này di chuyển bóng của gôn thủ, chạm vào hoặc làm cho nó di chuyển, sẽ không bị phạt. Nếu trái bóng bị di chuyển, nó phải được đặt lại.

  (Đánh sai bóng – xem Luật 15-3)

  18-5. Do một trái bóng khác

  Nếu trái bóng trong cuộc đang nằm yên bị di chuyển bởi một trái bóng khác đang chuyển động sau một cú đánh, trái bóng di chuyển phải được đặt lại chỗ cũ.

  18-6. Bóng bị di chuyển trong khi đo khỏang cách

  Nếu bóng hoặc dấu bóng bị di chuyển trong khi đo khỏang cách theo hoặc trong quyết định áp dụng một Luật, bóng hoặc dấu bóng phải được đặt lại. Không bị phạt với điều kiện là sự di chuyển của bóng hoặc dấu bóng có liên quan đến các hành động đo khỏang cách nhất định nào đó. Nếu không, các quy định của Luật 18-2a, 18-3b hoặc 18-4 được áp dụng.

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT;

  Đấu lỗ – Thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh

  * Nếu một gôn thủ được yêu cầu đặt lại bóng mà không thực hiện, sẽ chịu mức phạt chung do vi phạm Luật 18. không có hình phạt nào thêm theo Luật 18, trừ trường hợp của bóng thay thế sai (Luật 15-2).

  Lưu ý 1: nếu trái bóng được đặt lại theo Luật này không được tìm thấy ngay, một trái bóng khác có thể được thay thế.

  Lưu ý 2: nếu vị trí của trái bóng đầu tiên được đặt hoặc đặt lại bị thay đổi, xem Luật 20-3b.

  Lưu ý 3: nếu không thể xác định được vị trí phải đặt của trái bóng, xem Luật 20-3c.

  Luật 19: Bóng đang di chuyển bị lệch hướng hoặc dừng lại

  19-1. Do các nhân tố ngoài cuộc

  Nếu trái bóng đang chuyển động vô tình bị lệch hướng hoặc dừng lại do bất kỳ một nhân tố ngoài cuộc nào, thì đó là bóng bất khả kháng,(rub of the green) sẽ không bị phạt và trái bóng phải được đánh lại từ nơi bóng nằm trừ khi:

  a. Nếu trái bóng đang di chuyển sau một cú đánh ngoài khu lỗ gôn trái bóng dừng lại trong hoặc trên bất kỳ một nhân tố ngoài cuộc là (sinh) vật đang chuyển động, gôn thủ phải, thả bóng trên đường qua sân gôn hoặc trong một chướng ngại, hoặc đặt bóng trên khu lỗ gôn, càng gần vị trí của nhân tố ngoài cuộc càng tốt khi bóng dừng trong hoặc trên nó, và

  b. Nếu trái bóng đang chuyển động sau cú đánh trên khu lỗ gôn bị lệch hướng hoặc bị chặn lại do, hoặc dừng lại trong hoặc trên, bất kỳ một nhân tố ngoài cuộc là (sinh) vật đang chuyển động nào ngoại trừ sâu bọ hoặc côn trùng, cú đánh bị hủy bỏ. Trái bóng phải được đặt lại và cú đánh phải được thực hiện lại.

  Nếu trái bóng không được tìm lại ngay lập tức, một trái bóng khác có thể được thay thế.

  Ngoại lệ:Banh đánh trúng người đang trong coi hay cầm cờ hoặc bất cứ thứ gì anh ta mang theo (xem luật 17-3b).

  Ghi chú: Nếu banh của gôn thủ đang chuyển động bị cố tình làm lệch hướng hoặc dừng lại bởi nhân tố ngoại cuộc :

  a. sau một cú đánh ở bất kỳ đâu ngoài khu lỗ gôn (green). Vị trí mà bóng có thể dừng lại phải được ước lượng. Nếu vị trí đó là:

  (i)Trên đường tới khu lỗ gôn hay trong chướng ngại ,trái banh phải được thả càng gần vị trí đó càng tốt;

  (ii)Ngoài biên,gôn thủ phải xử lý theo luật 27-1; hoăc

  (iii)Trên khu lỗ gôn, Trái bóng phải được đặt ở vị trí đó.

  (b) Sau một cú lùa trên khu lỗ gôn , cú đánh bị hủy. Trái bóng phải được đặt lại và đánh lại.

  Nếu nhân tố ngoại cuộc là bạn đấu hoặc caddie của bạn đấu , luật 1-2 sẽ áp dụng cho bạn đấu đó.

  (Banh của gôn thủ bị lệch hướng và dừng lại bởi trái bóng khác- xem luật 19-5).

  19-2. Bị chính gôn thủ, đồng đội, người nhặt bóng hoặc trang thiết bị làm lệch hướng hoặc dừng lại

  Nếu trái bóng của gôn thủ vô tình bị chính gôn thủ, đồng đội của mình hoặc người nhặt bóng hoặc trang thiết bị của một trong hai người của họ làm lệch hướng hoặc ngừng lại, gôn thủ đó bị phạt một gậy. Bóng phải được đánh từ nới bóng nằm, trừ khi nó dừng lại trong hoặc trên quần áo hoặc trang thiết bị của người chơi, của đồng đội hoặc của một trong những người nhặt bóng của họ, trong trường hợp đó, bóng phải được thả trên đường qua sân gôn hoặc trong một chướng ngại hoặc đặt trên khu lỗ gôn, càng gần với điểm thẳng hàng bên dưới điểm trái bóng nằm càng tốt nhưng không được gần với lỗ gôn.

  Ngoại lệ:

  1. Bóng trúng người đang trông coi hoặc cầm gậy cờ hoặc bất cứ thứ gì người này đang mang – xem Luật 17-3b

  2. Bóng bị rơi – xem Luật 20-2a.

  (Bóng bị gôn thủ, đồng đội hoặc người nhặt bóng cố tình làm lệch hướng hoặc dừng lại – xem Luật 1-2)

  19-3. Do đối thủ, người nhặt bóng hoặc đồ trang bị trong đấu lỗ

  Nếu bóng của gôn thủ vô tình bị đối phương, người nhặt bóng hoặc đồ trang bị của người này làm cho lệch hướng hoặc dừng lại, không bị phạt. Gôn thủ có thể, trước khi cú đánh kế tiếp được một trong hai bên thực hiện, hủy cú đánh và đánh bóng mà không bị phạt càng gần vị trí trái bóng đầu tiên được đánh đi càng tốt (xem Luật 20-5) hoặc gôn thủ có thể đánh trái bóng tại nơi bóng nằm. Tuy nhiên, nếu gôn thủ chọn không hủy cú đánh và trái bóng dừng trong hoặc trên quần áo hoặc đồ trang bị của người nhặt bóng hoặc đồ trang bị của đối phương, gôn thủ phải thả bóng trên đường qua sân gôn hoặc trong một chướng ngại, hoặc đặt bóng trên khu lỗ gôn, càng gần càng tốt càng gần nơi bóng dừng trên/trong vật cản càng tốt.

  Ngoại lệ: bóng chạm vào người trông coi gậy cờ – xem Luật 17-3b.

  (Bóng cố tình bị làm lệch hướng hoặc ngừng lại bởi đối phương hoặc người nhặt bóng – xem Luật 1-2)

  19-4. Do bạn đấu, người nhặt bóng hoặc trang bị trong đấu gậy

  Xem Luật 19-1 liên quan đến bóng bị nhân tố ngoài cuộc làm lệch hướng.

  Ngoại lệ: Bóng đập vào người tham dự hoặc người giữ cán cờ hoặc bất cứ vật gì trên người này – xem Luật 17-3b

  19-5. Do một trái bóng khác

  a. Bóng nằm yên

  Nếu bóng của gôn thủ đang chuyển động sau một cú đánh bị một trái bóng trong cuộc nằm im làm lệch hướng hoặc dừng lại, gôn thủ phải đánh bóng tại nơi bóng nằm. Trong đấu lỗ, không bị phạt. Trong đấu gậy, sẽ không bị phạt trừ khi cả hai trái bóng đều nằm trên khu lỗ gôn trước cú đánh, trong trường hợp đó gôn thủ sẽ bị phạt hai cú đánh.

  b. Đang chuyển động

  Nếu bóng của đấu thủ đang chuyển động sau cú đánh bị trái bóng cũng đang chuyển động sau một cú đánh làm lệch hướng hoặc chặn lại, gôn thủ phải đánh bóng tại nơi bóng nằm. Sẽ không bị phạt.

  Nếu bóng của gôn thủ đang chuyển động sau cú đánh trên khu vực green và một trái bóng khác làm đổi hứng chuyển động hoặc bị dừng lại, cú đánh này sẽ không tính. Bóng sẽ được đặt lại và người chơi có thể thực hiện lại cú đánh mà không bị phạt.

  Ghi chú: Không có gì trong Luật này ghi đè các quy định của Luật 10-1 (thứ tự chơi trong đấu lỗ) hoặc Luật 16-1f (đánh bóng trong khi một trái bóng khác chưa dừng hẳn)

  XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT;

  Đấu lỗ – Thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh

Related posts:

Đánh short game hiệu quả
Chip bóng lăn từ những vị trí quanh green
Sách Ben Hogan's Five lessons - 5 Bài học của Ben Hogan về các nguyên tắc cơ bản hiện đại của golf B...
Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P4
Quy luật bay của bóng và 3 yếu tố để đánh bóng thẳng P1
Để bạn bè 'choáng' với pha cứu bóng dưới nước của mình
7 điều cần thiết khi tìm bóng
Khắc phục cú Shank trong chơi golf
5 mẹo giúp có cú swing đẳng cấp
4 mẹo để có cú putt chuẩn không cần chỉnh
Các tư thế của cơ thể trong cú swing của golfer chuyên nghiệp mà chúng ta có thể so sánh luyện tập
Swing like a Pro - Chương 6: Giai đoạn downswing
Làm thế nào để sửa các lỗi trong golf: Lỗi 3 - Bóng bị Push
4 cách cải thiện những cú chip bóng ở khoảng cách ngắn
Tiết lộ chìa khóa lớn nhất giúp golfer kiểm soát khoảng cách hoàn hảo
Butch Harmon mách giúp cách kiểm soát khoảng cách với gậy putter

Leave A Reply

Your email address will not be published.