Cộng Đồng Golf Việt Nam
Daily Archives

November 22, 2017

Sửa slice ngay lập tức

Đối với golfer tay phải, dưới đây là bệnh slice được giải thích một cách khoa học. Khi đánh bóng, mặt gậy sẽ là điểm mấu chốt tạo ra hướng đi của bóng. Nếu hướng đi thẳng về mục tiêu hay di chuyển một chút theo hướng từ trong ra ngoài theo…