Cộng Đồng Golf Việt Nam
Daily Archives

December 6, 2017

Bẫy nước khi chơi Golf

Bẫy nước luôn là một thách thức với các tay golf. Vậy làm thế nào để chơi đúng luật khi bạn phải đối mặt với tình huống khó khăn này? 1. Tháo gỡ khó khăn khi bóng nằm trong bẫy nước. Có một câu hỏi thực tế sẽ phát sinh là một quả bóng bị…