Cộng Đồng Golf Việt Nam
Daily Archives

January 5, 2018

Các tư thế của cơ thể trong cú swing của golfer chuyên nghiệp mà chúng ta có thể so sánh luyện tập

Rất khó để để học swing khi mà bạn không có những tiêu chí cụ thể để đo lường và so sánh với các động tác của mình . Vì thế để giúp bạn trong quá trình tập luyện, tôi đưa ra một số tư thế cụ thể để bạn xem và so sánh với động tác của…