Cộng Đồng Golf Việt Nam
Daily Archives

March 10, 2018

Toàn tập về phân tích chuyển động của cơ thể trong cú swing để đánh bóng thẳng P1

Làm thế nào để đánh bóng thẳng. Trong bài viết này tôi sẽ đề cập đến tất cả các yếu tố cần thiết để đánh được bóng thẳng. Các yếu tố cần thiết thì rất nhiều nên đó là nguyên nhân tại sao khó đánh được bóng bay thẳng. Tôi sẽ…