Cộng Đồng Golf Việt Nam

Sách Ben Hogan’s Five lessons – 5 Bài học của Ben Hogan về các nguyên tắc cơ bản hiện…

BÀI HỌC THỨ 4: GIAI ĐOẠN THỨ 2 CỦA SWING Một trong những sự thích thú nhất trong môn golf (tôi không thể nghĩ ra được thứ gì cả để thực sự so sánh với nó trừ phi xem được một cú đánh như kẻ chỉ đến cờ của một golfer giỏi) là cảm giác một…

Sách Ben Hogan’s Five lessons – 5 Bài học của Ben Hogan về các nguyên tắc cơ bản hiện…

BÀI 3: BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA CÚ SWING Một vài người xem golf là nghề và họ đã dành phần nhiều thời gian làm việc của họ cho việc dạy trò chơi này. Ngược lại với các “vận động viên chuyên nghiệp vườn”, những vận động viên chuyên nghiệp của…